Menu

Menu

Strefa euro – widoczne oznaki ożywienia gospodarczego

Prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi stwierdził, że perspektywy wzrostu gospodarczego w strefie euro wyglądają na bardziej optymistyczne. Zgodnie z opublikowanymi niedawno prognozami strefa euro będzie rozwijać się szybciej, niż przewidywano wcześniej. W 2017 roku wzrost PKB ma wynieść 1,8% a w 2018 1,7%.

Poprzednie prognozy przewidywały wzrost gospodarczy na poziomie odpowiednio 1,7% i 1,6%. W obu przypadkach prognozę podniesiono o 0,1 punktu procentowego. Jednocześnie koszty kredytu nie wzrosły w strefie mimo wzrostu inflacji, która nieco przekroczyła cel inflacyjny.

Inflacja roczna w lutym 2017 roku wyniosła według danych Eurostatu 2%, podczas gdy jeszcze w styczniu była na poziomie 1,8%. Lutowy wskaźnik inflacji był najwyższy od 2013 roku. W związku z tym Europejski Bank Centralny podwyższył prognozę dotyczącą inflacji do 1,8% w 2017 roku i 1,7% w 2018 roku. Według Draghi oznacza to, że znikło całkiem ryzyko deflacji.

Stopa procentowa podstawowych operacji finansowych pozostanie jednak ciągle na poziomie 0%. Nie zostanie też wstrzymany program skupu aktywów. EBC zamierza kontynuować program przynajmniej do grudnia, chociaż zwiększenie podaży pieniądza zostanie od kwietnia ograniczone z 80 mld euro do 60 mld euro miesięcznie.

Utrzymywanie zerowej stopy procentowej i kontynuacja programu skupu aktywów ma stymulować rozwój gospodarczy. Strefa euro ma być też chroniona przed spadkiem inflacji poniżej celu. Trzeba pamiętać, że do wzrostu inflacji przyczynił się głównie wzrost cen energii. Jeśli nie uwzględnić wpływu cen energii i żywności na inflację, to okaże się, że wyniosła ona tylko 0,9%.

Jak stwierdził prezes EBC, bank na razie nie zamierza podwyższyć stóp procentowych. Stanie się to dopiero, gdy dane dotyczące inflacji będą wskazywać na jej utrzymywanie się na stałym poziomie. Mimo widocznych symptomów poprawy, nie wiadomo jeszcze, czy obecny wskaźnik inflacji utrzyma się w dłuższej perspektywie.

Analitycy twierdzą, że obecne tempo wzrostu cen w strefie euro oznacza z jednej strony oddalenie ryzyka deflacji, z drugiej inflacja nie jest na tyle wysoka, by wymagała interwencji banku centralnego.

Eksperci wskazują, że gospodarka w strefie euro przejawia oznaki powolnego ożywienia. W ostatnim kwartale 2016 roku wzrost PKB liczony kwartał do kwartału wyniósł o 0,4%. To tyle samo co w trzecim kwartale, ale więcej o 0,1 punktu procentowego niż w drugim. W całym roku 2016 gospodarka wzrosła o 1,7%. To jednak mniej niż w 2015 roku.

Jeśli chodzi o bezrobocie, w styczniu 2017 roku było ono na najniższym poziomie od maja 2009 roku i wyniosło 9,6%. Eurostat ocenia, że liczba bezrobotnych w strefie euro spadła o 56 tys. do poziomu 15,6 miliona.

Źródło – BBC

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.