Menu

Menu

Rząd przyjął projekt budżetu na 2022 rok

 

28 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2022 rok. Dochody budżetu państwa mają wynieść 481,4 mld zł, zaś wydatki − 512,4 mld zł. Deficyt nie powinien przekroczyć 30,9 mld zł.

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński i sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza podczas konferencji prasowej w KPRM w Warszawie po posiedzeniu rządu 28 września 2021 r.

Polska gospodarka jest w dobrym stanie, ale to jeszcze nie moment na konsolidację fiskalną − stwierdził minister finansów Tadeusz Kościński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów. Przewidywany w projekcie deficyt ma finansować kolejne inwestycje. − Finanse publiczne są zdrowe i możemy sobie pozwolić, aby dalej inwestować i żeby nasza gospodarka się rozwijała – podkreślił Kościński.

PKB niemal na tym samym poziomie

Minister finansów zaznaczył również, że dane w budżecie są przedstawione w ujęciu unijnym. Dług sektora finansów publicznych w tym ujęciu ma w przyszłym roku wynieść 56,6 proc., a deficyt – 2,8 proc. PKB. W przyszłym roku wzrost PKB ma wynieść 4,6 proc. w stosunku do 4,9 proc. w 2021 roku. − Porównując nominalne dochody budżetu państwa, a dokładnie ich przewidywane wykonanie w nowelizacji, a zaplanowane na rok 2022, kwota różnicy jest niewielka. Po wprowadzeniu rozwiązań z Polskiego Ładu, gdzie są zasadnicze obniżki podatku dochodowego dla osób fizycznych, te dochody utrzymują się na niemalże na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o dochody ogółem, a dochody podatkowe rosną – powiedział wiceminister Sebastian Skuza. Jak zaznaczył, ubytki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosłyby niewiele ponad 4,1 mld zł.

Więcej na ochronę zdrowia i sferę budżetową

W budżecie przewidziano kontynuację dotychczasowych programów strategicznych, m.in. 500+, a także realizację nowych programów, np. rodzinnego kapitału opiekuńczego, którego koszt to 3,2 mld zł. Nakłady na służbę zdrowia w budżecie wzrosną powyżej 5,75 proc. PKB. − Faktycznie zrealizowane środki będą jeszcze wyższe, bo po przyjęciu rozwiązań z Polskiego Ładu będą dodatkowe środki z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne – zaznaczył Skuza.

Jak zapowiedział wiceminister, waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych wyniesie 4,89 proc. W projekcie zapisano także środki na zwiększenie wynagrodzeń w sferze budżetowej w wysokości 4,4 proc. Z kolei pula przeznaczona na obronność ma osiągnąć poziom 2,2 proc. PKB.

Źródło: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.