Menu

Menu

Polska Strategia Wodorowa – ambitna wizja transformacji polskiej gospodarki

W 2021 r. rząd przyjął Polską Strategię Wodorową. W dokumencie tym założono między innymi większe wykorzystanie wodoru w przemyśle, a także zmniejszenie wydatków związanych z transportem. Co jeszcze zakłada Polska Strategia Wodorowa? Czy faktycznie będzie ona szansą na rozwój gospodarki?

Produkcja wodoru

Zgodnie z założeniami Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r. nakłady inwestycyjne wyniosą około 11 miliardów złotych. Zdecydowana większość tej sumy – aż 9 miliardów – zostanie przeznaczona na budowę instalacji służących do produkcji nisko- i zeroemisyjnego wodoru. W dokumencie można przeczytać, że na 2030 r. przewidziano dążenie do osiągnięcia mocy zainstalowanej z niskoemisyjnych źródeł i procesów na poziomie 2 GW, która umożliwi produkcję 193 634,06 ton wodoru rocznie, co pokryje 99,4% zapotrzebowania na wodór w gospodarce narodowej.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

W Polskiej Strategii Wodorowej przewidziano, iż do produkcji ekologicznego wodoru wykorzystywane będą odnawialne źródła energii – wiatr i słońce. Rozwiązanie to ma być nie tylko przyjazne dla środowiska, ale i sprawić, że wzrośnie rentowność tego przedsięwzięcia. Wskazano także, że spodziewany jest dynamiczny rozwój fotowoltaiki w Polsce, który przyspieszy rozwój technologii wodorowych. Zainteresowaniem powinny bowiem cieszyć się przydomowe urządzenia do produkcji i magazynowania wodoru.

Co ciekawe, wodór ma znaleźć również zastosowanie w ciepłownictwie. Mają do tego posłużyć niewielkie ogniwa wykorzystywane do ogrzewania bloków mieszkalnych oraz w elektrociepłowniach o mocy do 50 MWt.

Wodór szansą na dekarbonizację

Wodór od dawna jest określany mianem paliwa przyszłości. Z tego względu jest on postrzegany jako szansa na dekarbonizację przemysłu. Chodzi tutaj przede wszystkim o duże zakłady takie jak na przykład huty, stalownie, rafinerie, czy też kompleksy chemiczne. Co więcej, wodór może znaleźć również zastosowanie w elektrowniach atomowych, których budowę zapowiadają od dawna politycy.

To jednak nie wszystko, albowiem wodór może służyć jako paliwo do samochodów, pociągów oraz innych maszyn. Ma to szczególne znaczenie z punktu widzenia transportu, który jest jednym z najważniejszych elementów sprawnie funkcjonującej gospodarki.

Przesył i magazynowanie wodoru

Z tego, co zapisano w Polskiej Strategii Wodorowej, wynika jednak, że do osiągnięcia wskazanych powyżej celów problemem może przesył oraz magazynowanie wodoru. Dopiero mają bowiem zostać opracowane szczegóły realizacji wodorowej autostrady – specjalnej sieci przesyłowej, która połączy północ i południe kraju. Zgodnie z założeniami ma ona być również elementem europejskiej infrastruktury przesyłu wodoru.

W celu stworzenia krajowej sieci przesyłu wykorzystane zostaną funkcjonujące już gazociągi. Koszt tego rodzaju inwestycji to 1,8 mln zł/km, przy czym do tej kwoty należy doliczyć koszty systemów sprężania. To przeciętnie 1,57 mln zł/km.

Wdrażanie Polskiej Strategii Wodorowej

Osiągnięcie celów Polskiej Strategii Wodorowej zostało zaplanowane na 2030 r., niemniej jednak pierwsze z nich są już realizowane. To przede wszystkim projekty, za które odpowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym kontekście warto wskazać wart 600 mln zł program Nowa Energia oraz Zielony Transport Publiczny. W ramach tego ostatniego trzy polskie miasta otrzymają autobusy napędzane ogniwami wodorowymi.

Inwestycje w rozwój technologii wodorowych mają zostać po części sfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy. W jego ramach do Polski ma trafić 800 mln euro, jednakże nierozwiązany spór o reformę sądownictwa, który istnieje pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską, wciąż stoi na przeszkodzie wypłacie tych środków.

Paweł Stasiuk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.