Menu

Menu

Pojazdy asenizacyjne – gdzie znajdują swoje zastosowanie?

Pojazdy asenizacyjnePojazdy mechaniczne to wspólna nazwa dla wszelkiego rodzaju samochodów osobowych, ciężarowych, specjalnych i innych pojazdów silnikowych.

Wśród nich ciekawym rodzajem samochodu ciężarowego jest pojazd asenizacyjny. Jak jest zbudowany i gdzie znajduje swoje zastosowanie?

Samochód asenizacyjny

Pod pojęciem samochody asenizacyjne mieszczą się specjalne samochody ciężarowe, o konstrukcji złożonej z podwozia samochodu ciężarowego, przyczepy lub naczepy. Takie pojazdy służą do wywozu nieczystości ciekłych bezpośrednio z szamb bezodpływowych. Wywożone są więc nimi fekalia i ścieki.

Kluczowym elementem każdego pojazdu asenizacyjnego jest zbiornik, nazywany również cysterną z położonym w najniższej części otworem czerpalno-spustowym, zaopatrzonym w solidny zawór zasuwowy. Zbiornik ma też szczelnie zamknięty właz w górnej części. Aby możliwe było opróżnianie szamba przy użyciu takiego pojazdu, konieczne było wyposażenie go w kompresor, który z reguły napędzany jest po prostu silnikiem pojazdu poprzez przystawkę odbioru mocy. Ma też elastyczny przewód ssawno-spustowy, mający średnicę około 10-centymetrową, zakończony szybkozłączem.

Kompresor wytwarza podciśnienie, które pozwala poprzez elastyczny przewód na zassanie nieczystości ze zbiornika szamba do zbiornika pojazdu asenizacyjnego. Zasysane są frakcje płynne i stałe. Kiedy nieczystości trafią do miejsca przeznaczenia, cysterna jest opróżniana pod wpływem nadciśnienia wytworzonego przez pompę lub grawitacyjnie – kiedy zbiornik ustawiany jest pochyło na podwoziu.

W niektórych przypadkach w pojazdach asenizacyjnych stosowane są dodatkowe przechyły całego zbiornika, realizowane przy pomocy podnośników hydraulicznych. W ten sposób również można opróżnić cysternę.

Gdzie stosowane są pojazdy asenizacyjne?

Pojazdy asenizacyjne stosowane są do opróżniania szamb nieposiadających odpływu, dlatego spotykane są one w powszechnym użyciu w tych miejscowościach, w których nie ma kanalizacji lub dojdzie do jej poważnej i długotrwałej awarii. Z tego powodu grupa pojazdów asenizacyjnych współdziałających ze sobą nazywana jest ruchomą siecią kanalizacyjną, ponieważ zastępczo spełnia zadania klasycznej kanalizacji.

Dodatkowo samochody asenizacyjne mogą być wykorzystywane w innych przewozach, ale wszędzie tam, gdzie wymagany jest podciśnieniowy załadunek.  Wszystkie nieczystości pochodzące ze zbiorników pojazdów asenizacyjnych są wywożone do punktów zlewowych, gdzie dochodzi do ich utylizacji, w bezpiecznych, kontrolowanych warunkach.

Regulacje prawne dotyczące pojazdów asenizacyjnych

Aby samochód ciężarowy mógł zostać uznany pod względem formalnym za samochód asenizacyjny komunalny, musi spełniać szczegółowe standardy techniczne. Wszystkie wytyczne w tym zakresie zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.

Każdy komunalny pojazd asenizacyjny musi mieć na swoim wyposażeniu:

 •         pływakowy zawór regulacyjny, który zostanie umieszczony w najwyższym punkcie zbiornika dla zabezpieczenia przed przepływem nieczystości ze zbiornika do układu ssącego,
 •         odstojnik, tj. urządzenie niedopuszczające do zalania pompy próżniowej,
 •         zawór czterodrożny, który może być zintegrowany z odstojnikiem,
 •         zawór bezpieczeństwa, zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w zbiorniku,
 •         zawór zwrotny umieszczony w układzie ssąco-tłoczącym, aby zabezpieczał wypływ powietrza ze zbiornika przy włączonej pompie próżniowej,
 •         zawór dolnego ssania,
 •         zestaw węży ssawnych,
 •         manowakuometr,
 •         wskaźnik odpływu ze skalą służącą do określenia ilości pobranych ścieków,
 •         komplet węży elastycznych z łącznikami,
 •         zbiornik.

Ponadto w rozporządzeniu wskazano, że zbiornik w pojazdach asenizacyjnych o pojemności większej niż 6 tys. l powinien być wyposażony w specjalne przegrody, które będą zapobiegać falowaniu cieczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.