Menu

Menu

Odliczenie kosztów instalacji fotowoltaicznej od podatku

Liczba inwestycji w instalacje fotowoltaiczne stale wzrasta, a zgodnie z prognozami, z każdym rokiem ma być ich coraz więcej. Po części wynika to z rosnących cen prądu, z drugiej zaś ze wzrostu świadomości ekologicznej. Co więcej, osoby, które decydują się na korzystanie z odnawialnych źródeł energii, mogą liczyć na specjalne benefity, m.in. w postaci dofinansowania.

fotowoltaika

Od stycznia tego roku rząd wprowadził kolejne wsparcie finansowe dla osób, które chcą pozyskiwać energię ze słońca, czyli tzw. ulgę termomodernizacyjną. Na jakich zasadach jest przyznawana i komu przysługuje?

Ulga termomodernizacyjna – na jakich zasadach?

Ulga termomodernizacyjna to nowy zapis w polskim systemie podatkowym, który stanowi część rządowego planu wspierającego walkę ze smogiem. Funkcjonuje ona w formie odliczenia od dochodu wydatków, które zostały poniesione w związku z termomodernizacją budynków jednorodzinnych, czyli różnego rodzaju działań, których celem jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej w obiekcie budowlanym.

Dotyczy zatem nie tylko inwestycji w panele fotowoltaiczne, ale także zakupu pompy ciepła czy ocieplenia ścian. Na realizację programu rząd ma zamiar wydać aż 132,8 miliardów złotych! Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów w pierwszym roku obowiązywania ulgi termomodernizacyjnej skorzysta z niej około 100 tysięcy podatników, a liczba ta ma znacząco wzrosnąć w kolejnych latach.

Przepisy związane z ulgą termomodernizacyjną weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, co oznacza, że dotyczą każdej instalacji fotowoltaicznej, która zostanie zakupiona po tej dacie. Odliczeniu od podatku podlega kwota poniesiona na całość inwestycji związanych z przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi, bez względu na ich ilość. Na względzie należy mieć jednak fakt, że maksymalna kwota podlegająca odliczeniu wynosi 53 tysięcy złotych, a maksymalny czas realizacji działań termomodernizacyjnych to 3 lata. Jeżeli odliczona kwota nie ma pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, ma on prawo dokonać rozliczeń także w kolejnych latach.

Przepisy i w tym przypadku wprowadzają ograniczenie czasowe, tym razem do 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiony został pierwszy wydatek. Podatek może zostać odliczony zarówno w sytuacji, gdy podatnik rozlicza się według skali podatkowej 18% lub 32%, jak również gdy rozliczenia następuje w oparciu o podatek liniowy bądź ryczałt. Wiedzieć musimy również, że wydatki na fotowoltaikę w części, w której zostały sfinansowanie w ramach dotacji z funduszy wojewódzkich lub środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie podlegają odliczeniu. Podobnie będzie z innymi środkami zwróconymi podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

fotowoltaika

Ulga podatkowa na fotowoltaikę w praktyce

Jak obliczyć wysokość ulgi podatkowej? To proste! Przykładowo, jeśli łączny koszt inwestycji w instalację fotowoltaiczną wyniósł 40 tysięcy złotych, to od podstawy podatku możemy odliczyć całą wartość inwestycji. Wystarczy zatem wyliczyć 18% z 40 tysięcy, co da nam kwotę 7200 złotych.

To właśnie o tę sumę zmniejszy się nasz podatek. Należy przy tym pamiętać, że jeśli kwota ulgi będzie wyższa od naszego podatku, to powstałą różnicę możemy odliczyć w następnych latach. Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy wartość instalacji przekroczyła sumę 53 tysięcy złotych. Jeśli nasz wydatek na instalację wynosi przykładowo 60 tysięcy złotych to podatek zostanie zmniejszony o 18% od maksymalnej kwoty 53 tysięcy.

Jeszcze lepsza zyskowność inwestycji w fotowoltaikę

Budowa własnej elektrowni słonecznej uważana jest za stabilną i co najważniejsze, bezpieczną inwestycję. Instalacja fotowoltaiczna na dachu domu jednorodzinnego to świetny sposób na zredukowanie rachunków za energię elektryczną m.in. poprzez uniezależnienie się od jej rosnących cen. Pamiętać należy również, że nadwyżka energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną, może zostać odebrana w późniejszym okresie w systemie opustów. Na czym to polega?

Instalacja fotowoltaiczna pracuje bez przerwy w ciągu dnia, dlatego gdy zużycie wyprodukowanej energii elektrycznej jest niewielkie, powstają jej nadwyżki. Prosumenci (osoby jednocześnie będące producentami i konsumentami energii, czyli np. osoby fizyczne inwestujące w fotowoltaikę dla własnych potrzeb) mają wówczas możliwość oddawania ich do sieci elektroenergetycznej. Za każdą oddaną 1 kWh, mogą pobrać 0,8 kWh energii całkowicie bezpłatnie, gdy ich zapotrzebowanie na energię przewyższy ilość energii wyprodukowanej w danej chwili przez mikroelektrownię. To tylko jedna z wielu zalet fotowoltaiki. Wśród innych wymienia się m.in. jej neutralny wpływ na środowisko oraz łatwość obsługi instalacji.

Zmiany prawne sprawiają, że zainteresowanie fotowoltaiką ze strony osób prywatnych znacząco wzrasta. Wsparcie działań ekologicznych przez rząd przyjmuje zarówno formę ulgi podatkowej, jak również różnego rodzaju dotacji. Coraz częściej kierowane są one nie tylko do przedsiębiorców, ale i gospodarstw domowych. Osoby, które chcą ubiegać się o dofinansowanie, mogą skorzystać w tym celu z pomocy sprzedawców energii posiadających w swojej ofercie pakiety instalacji fotowoltaicznych. Należy do nich m.in. innogy Polska oferująca nie tylko pomoc w pozyskaniu finansowania inwestycji, ale również kompleksową usługę realizacji instalacji fotowoltaicznej oraz komponenty pochodzące od wiodących producentów na rynku.

Do tej pory szacowano, że stopa zwrotu inwestycji w fotowoltaikę wynosi 10-12 lat. Jak się jednak okazuje wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej sprawiło, że opłacalność inwestycji w fotowoltaikę znacząco wzrosła, a okres zwrotu skrócił się nawet o 6 lat. To doskonała informacja dla osób, które myślą o pozyskaniu czystej energii ze słońca.

Jedna odpowiedź do “Odliczenie kosztów instalacji fotowoltaicznej od podatku”

  1. Edmund pisze:

    nie 0.8 tylko do 0.8 bo jak więcej oddasz i nie wykorzystasz to ci ktokolwiek nie zapłaci

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.