Menu

Menu

Odkryj Płońsk

Płońsk to niewielkie miasto o wielkiej historii, która sięga czasów średniowiecznych. Jest dobrze znane każdemu obywatelowi Izraela, a sami płońszczanie mogą pochwalić się niezwykłymi walorami miejsca, które stale się rozwija.  

Rynek w Płońsku

Płońsk jest niewielkim miastem, położonym ponad 60 km na północny zachód od Warszawy, nad rzeką Płonką – dopływem Wkry, jednej z najpiękniejszych rzek ziemi płońskiej.

Historia Płońska, który prawa miejskie uzyskał w 1400 r., sięga czasów średniowiecznych. Osadnictwo na tym terenie rozpoczęło się na przełomie VI i VII w., a za panowania Bolesława Chrobrego powstał tu gród, którego pozostałości do dziś przypominają o początkach miasta. Interesującym miejscem jest poklasztorny zespół Karmelitów Trzewiczkowych, najstarszy zabytkowy kościół rzymskokatolicki pw. św. Michała Archanioła z XV stulecia.

Co ważne, historia Płońska ściśle łączy się również ze społecznością żydowską. To właśnie stąd pochodzi Dawid Ben Gurion – współtwórca nowożytnego państwa Izrael oraz jego pierwszy premier. Do dziś w mieście znajdują się ślady jego obecności. To m.in. Drzewo Pamięci w miejscu rodzinnego domu i zabytkowa kamienica, w której spędził młodość.

Rynek w Płońsku

Przez osobę Henryka Sienkiewicza Płońsk wpisał się także w historię polskiej literatury. Noblista pełnił funkcję guwernera w stojącym tu do dziś dworze w Poświętnem, nazywanym dziś „Sienkiewiczówką”. Napisał tu swą pierwszą, nieopublikowaną powieść „Ofiara”. Na pamiątkę pobytu artysty w mieście utworzono Turystyczny Szlak Sienkiewiczowski.

Pomimo bogatej historii Płońsk nie patrzy stale w przeszłość, lecz nieustannie się rozwija, zapewniając mieszkańcom lepszą przyszłość. Przeprowadzane w ostatnich latach inwestycje pozwoliły na podniesienie statusu życia płońszczan oraz zapewnienie im wielu atrakcji. Zmodernizowane Miejskie Centrum Kultury, zrewitalizowany teren wokół miejskiego akwenu „Rutki”, sieć ścieżek rowerowych oraz powstające minizoo to tylko kilka miejsc, którymi mogą cieszyć się zarówno płońszczanie, jak i odwiedzający to urokliwe miasto turyści.

Urząd Miejski w Płońsku

ul. Płocka 19, 09-100 Płońsk

www.plonsk.pl, Facebook Urząd Miejski Płońsk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.