Menu

Menu

Kongres sekretarzy po dwóch latach przerwy

W dniach 28−29 września br. odbył się V Krajowy Kongres Sekretarzy, organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

W Kongresie, będącym ogólnopolskim wydarzeniem poświęconym bieżącym, najważniejszym aspektom funkcjonowania samorządu terytorialnego, oprócz sekretarzy i ekspertów wzięli udział przedstawiciele rządu. Wydarzenie było okazją do spotkania na żywo w tak dużym gronie po prawie dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Współorganizatorem wydarzenia była Krajowa Rada Forów Sekretarzy. Patronat medialny nad Kongresem sprawował magazyn „Rynek Inwestycji”.

Spotkanie przyciągnęło niemal 400 uczestników. Wzięli oni udział w kilkudziesięciu debatach i panelach oraz spotkaniach eksperckich, odbywających się stacjonarnie − w Warszawie, jak i online. Dziękuję wszystkim sekretarzom. Nie ma takiego drugiego podobnego wydarzenia realizowanego tak ściśle we współpracy z samymi sekretarzami mówił Marcin Smala, wiceprezes zarządu FRDL.

Samorządy a pandemia

Temat wpływu pandemii koronawirusa na funkcjonowanie JST był w obecnych okolicznościach nieunikniony. Cezary Trutkowski, prezes zarządu FRDL, zaprezentował wyniki z badania ponad 2000 sekretarzy. Jak wynika ze zgromadzonych danych, pandemia zakłóciła realizację zaplanowanych działań w większości (60 proc.) gmin. Jednocześnie ponad trzy czwarte badanych stwierdziło, że część pracowników urzędów musiała wykonywać dodatkowe zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom zagrożenia.

Swoje doświadczenia z walki z pandemią uczestnicy Kongresu mieli okazję skonfrontować z głosami zagranicznych gości. Sytuacje w wielu krajach różniły się, natomiast można dojść do wspólnego wniosku, że wszędzie tam, gdzie brakuje spójnych przepisów, ważne jest, żeby pojawił się rozsądek i logika skomentował panel międzynarodowy Grzegorz Frugalski, sekretarz miasta Sosnowca.

Podczas V Krajowego Kongresie Sekretarzy wystąpiło ponad 50 prelegentów. Sekretarze mieli możliwość zapoznania się z praktycznymi rozwiązaniami i trendami w zakresie zarządzania w tym szczególnie trudnym dla samorządów okresie. – Pandemia zmieniła wszystko, musieliśmy w jednej chwili dostosować się do całkowicie nowych warunków. Ważne, żebyśmy wyciągnęli z tej sytuacji wnioski na jutro. Takich zdarzeń w naszej rzeczywistości może być więcej. Dlatego takie spotkania, jak Kongres Sekretarzy są niezwykle potrzebne – ocenia Magdalena Majkowska, sekretarz Wielunia.

Wynagrodzenia – palący problem JST

Ważny punkt Kongresu stanowiła debata poświęcona oczekiwanym zmianom w Ustawie o pracownikach samorządowych i w rozporządzeniu ws. wynagradzania pracowników JST. Braki w obszarze wykwalifikowanych pracowników, w połączeniu z rosnącymi wymaganiami płacowymi są coraz bardziej odczuwalnym problemem w polskich samorządach. – Zawsze można powiedzieć, że jest pewnego rodzaju niedosyt, ale uważam, że zmiany i urealnienie wynagrodzeń w administracji samorządowej, również w zakresie odpływającej kadry, jest niezmiernie ważne przekonywał minister Michał Cieślak.

Wójt gminy Zagnańsk Wojciech Ślefarski podkreślał, że praca w administracji samorządowej jest obciążana olbrzymią odpowiedzialnością i wymaga coraz większych kompetencji. – Każdy samorząd boryka się z podobnymi problemami, JST od wielu lat nie są konkurencyjnym zakładem pracy – mówił Andrzej Wojewódzki, sekretarz miasta Lublin.

Prawo w czołówce listy problemów samorządowych

W przeprowadzonym badaniu jako największy problem, z którym na co dzień zmagają się w pracy sekretarze, wskazano niestabilność przepisów prawa. Potwierdza to raport „Skuteczny urząd samorządowy”, opracowany przez FRDL. Wynika z niego również, że w samorządach istnieje potrzeba szkoleń i wiedzy eksperckiej dla kadr.

Z tego względu organizatorzy Kongresu zapewnili uczestnikom możliwość osobistego i wirtualnego kontaktu z ekspertami z najważniejszych dziedzin. Mogli m.in. zapoznać się z planowanymi działaniami Urzędu Zamówień Publicznych w związku z elektronizacją zamówień. Temat ten zaprezentował Hubert Nowak, prezesa UZP. Dyskutowano też o kwestiach związanych ze zmianą Kodeksu Postępowania Administracyjnego w zakresie doręczeń elektronicznych. Ważne miejsce w programie wydarzenia zajęło też prawo pracy, z uwzględnieniem zagadnień związanych z pracą zdalną. Otych kwestiach mówili przedstawiciele PIP i eksperci FRDL. Tematyka dyskusji obejmowała moduły: „Zarządzanie zasobami ludzkimi i administracją”, ,,Otwarty i przejrzysty urząd”, ,,Zarządzanie rozwojem lokalnym” i ,,Realizacja obowiązków uchwałodawczych – najważniejsze aspekty”.

Nagrody dla samorządowych liderów

Mimo przerwy w organizacji Kongresu, wydarzenie przywróciło tradycję wyróżniania najlepiej zarządzanych samorządów. Do tegorocznych laureatów trafiły statuetki ELoGE − Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym. Warto podkreślić, że Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego otrzymała oficjalną akredytację od Rady Europy na przyznawanie tych wyróżnień.

W tym roku na tę wyjątkową nagrodę zasłużyły: Urząd Miejski w Andrychowie, Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach oraz Urząd Gminy Skrzyszów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.