Menu
Menu

Kolejna edycja Ekolaurów oficjalnie rozpoczęta  

Rada Polskiej Izby Ekologii ogłosiła 23. edycję konkursu „EKOLAURY PIE 2024”. Do 30 czerwca br. wszystkie zainteresowane podmioty mogą zgłaszać swoje kandydatury.

Ekolaury PIE

Od 2002 r. Polska Izba Ekologii z sukcesem organizuje konkurs EKOLAURY, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni oraz instytutów.

Kategorie konkursowe

Wnioski są przyjmowane w poniższych kategoriach:

 • gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi,
 • ochrona powietrza atmosferycznego,
 • adaptacja do zmian klimatu,
 • edukacja ekologiczna,
 • ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych,
 • ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • odnawialne źródła energii,
 • gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku,
 • całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 • zrównoważony transport,
 • technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju.

Harmonogram konkursy Ekolaury 2024

Celem konkursu jest wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w promowanie działań w obszarze edukacji ekologicznej, popularyzację inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej oraz promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska i klimatu oraz na oszczędność zasobów naturalnych.

Terminarz 23. edycji konkursu „Ekolaury PIE 2024”:

 • 15 marca 2024 r. – ogłoszenie kolejnej edycji konkursu;
 • do 30 czerwca 2024 r. – nadsyłanie wniosków konkursowych na adres zarządu PIE;
 • do 15 sierpnia 2024 r.– ocena formalna wniosków konkursowych;
 • do 29 września 2024 r. – ocena merytoryczna i wyłonienie laureatów konkursu;
 • listopad 2024 r.– ogłoszenie wyników podczas uroczystej gali wręczenia nagród.

Patronaty konkursu Ekolaury

Tegoroczna edycja konkursu została objęta patronatem honorowym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodę Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Narodową Agencję Poszanowania Energii S.A., Prezydenta Miasta Katowice, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Fundację na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują branżowe czasopisma i portale związane z szeroko pojętą ochroną środowiska.

Ekolaury 2024

Wszystkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy: https://www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.