Menu

Menu

Jesteśmy najlepszym powiatem w Polsce

Kilometry zmodernizowanych dróg, remonty i doposażenie placówek oświatowych oraz lecznic − ostatni czas dla powiatu kieleckiego to okres ogromnego rozwoju, co zostało potwierdzone kolejnym z rzędu zwycięstwem w rankingu Związku Powiatów Polskich. O inwestycjach i sukcesach samorządu mówi Mirosław Gębski, starosta kielecki.

Mirosław Gębski, starosta kielecki

Od początku kadencji Zarząd Powiatu w Kielcach stawia na zrównoważony rozwój.

Mirosław Gębski: Jesteśmy powiatem proinwestycyjnym i prorozwojowym. Wprowadzamy rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca. Robimy to, co najważniejsze: inwestujemy w drogi, edukację, zdrowie i w człowieka. Powiat jest liderem wśród powiatów w pozyskiwaniu środków pochodzących z funduszy krajowych oraz unijnych. W 2020 r. pozyskaliśmy blisko 11 mln 813 tys. zł z funduszy zewnętrznych. Z funduszy krajowych pozyskaliśmy rekordowo wysoką kwotę − ponad 51 mln 273 tys. zł, które były wydatkowane wyłącznie na inwestycje w infrastrukturę.

Powiat pozyskał z FDS blisko 41 mln zł na remonty i przebudowę dróg powiatowych, co przełożyło się na tytuł „Krajowego Lidera”.

Mirosław Gębski: Wciąż budujemy i remontujemy kolejne drogi w całym powiecie. Właśnie jesteśmy w trakcie realizacji 22 inwestycji drogowych, na które pozyskaliśmy środki z FDS. Ogólny koszt realizacji tych zadań to ponad 120 mln zł. W tym zakresie współpracujemy ze wszystkimi gminami.

W 2020 r. powiat zajął pierwsze miejsce w V edycji Rankingu Zdrowia Polski, organizowanego przez „Dziennik Gazeta Prawna”. Co wpłynęło na zwycięstwo?

Mirosław Gębski: Ranking oceniał, jak samorządy radzą sobie z ochroną zdrowia w swoich regionach. Pod uwagę brano zaplecze medyczne, czyli potencjał zdrowotny, ocenę zdrowia mieszkańców i dostępność badań. Poza środkami z budżetu powiatu pozyskujemy na ten cel również wielomilionowe wsparcie zewnętrzne. Powiat kielecki zdobył już ponad 36 mln zł dofinansowania na wszystkie jednostki związane ze służbą zdrowia. W ciągu 3 lat zainwestujemy ponad 50 mln zł – pieniądze te będą przeznaczone wyłącznie na inwestycje w infrastrukturę jednostek zdrowia.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.