Menu

Menu

Jest pozwolenie na budowę kolejnej stacji metra

Wojewoda mazowiecki wydał pozwolenie na budowę kolejnej stacji metra na Bemowie – Karolin. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Miasto Stołeczne Warszawa.

metro

Nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, wojewoda przychylił się do wniosku stołecznego ratusza. Miasto st. Warszawa argumentowało wniosek tym, że „przedmiotowa inwestycja, uważana za największą inwestycję samorządową w Polsce, jest zadaniem wpisanym w „Strategię Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku” i stanowi jeden z głównych celów operacyjnych ww. strategii”. „Przedsięwzięcie jest niezbędne do poprawy jakości zintegrowanego systemu komunikacji publicznej m.st. Warszawy, które przyczyni się do wzrostu jakości życia mieszkańców Warszawy, zmniejszenia ruchu samochodowego i hałasu, co przyczyni się również do poprawy jakości środowiska” − napisano we wniosku.

Decyzję wydano na podstawie ustawy Prawo budowlane, Ustawy o transporcie kolejowym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Poprzedziło ją rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę i wniosku o pozwolenie na rozbiórkę złożonego 11 grudnia 2020 r. i uzupełnionego 15 stycznia 2021 r.

Stacja Chrzanów wciąż czeka na zielone światło

Jeśli chodzi o kolejną stację Chrzanów, wojewoda oczekuje na wydanie postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Do 24 czerwca 2022 r. trwają konsultacje społeczne w ramach przeprowadzonej ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Ich następstwem będzie wydanie pozwolenia na budowę stacji Lazurowa.

Czekamy na kolejne dokumenty związane z kontynuacją II linii metra. Jednak na razie mamy za mało środków na tę inwestycję. Prowadzimy rozmowy z wykonawcą w kwestii zwiększenia środków. Jednocześnie staramy się o dofinansowanie ze środków unijnych − powiedziała rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth-Lutyk.

Stacje Ulrychów i Bemowo już gotowe

Według niej dla miasta najważniejsza jest teraz decyzja na użytkowanie stacji metra Ulrychów i Bemowo, które są już gotowe. − Na tę inwestycję mieszkańcy Bemowa i Woli bardzo czekają – podkreśliła Monika Beuth-Lutyk.

Z kolei rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń powiedziała, że pozwolenie wojewody to pierwsze z dziewięciu, na które czeka miasto. 3 pozwolenia dotyczą stacji metra: Karolin, Chrzanów, Lazurowa, 2 wentylatorni szlakowych, 2 budowy STP Karolin. Po jednym − szybu startowego tarcz TBM i rozbiórki budynku w rejonie zajezdni autobusowej.

Źródło informacji: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.