Menu

Menu

Jak zdobyć większą emeryturę?

Jak zdobyć większąEmerytura wiąże się zazwyczaj ze spadkiem dochodów. Dlatego wielu pracowników już dziś powinno się zastanowić, jak zdobyć większą sumę wypłacaną w podeszłym wieku. Jednym ze sposobów może być udział w tak zwanym trzecim filarze. Chodzi o indywidualne konta emerytalne (IKE) i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Jeśli kogoś interesuje, ile wyniesie jego emerytura, może to łatwo sprawdzić przeglądając korespondencję z ZUS. Wysokość świadczenia uzależniona jest od wysokości środków zgromadzonych w trakcie całej kariery zawodowej na indywidualnym koncie. Gdy osiągniemy wiek emerytalny, ZUS podzieli zgromadzoną kwotę przez liczbę miesięcy, które możemy jeszcze przeżyć.

Naszą długość życia ubezpieczyciel ustali na podstawie danych dotyczących średniej długości życia dla kobiet i mężczyzn w Polsce. Obecnie wynika z nich, że sześćdziesięcioletni mężczyzna przeżyje jeszcze średnio 19,3 roku, natomiast kobieta w tym samym wieku 24,5 roku.

Żeby kwota nie stanowiła niemiłej niespodzianki, warto uważnie czytać pisma z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Znajduje się w nich przewidywana wielkość świadczenia w dwóch wariantach. Wariant 1 określa, ile wyniosłaby emerytura, gdybyśmy zakończyli prace w danym miesiącu, wariant 2 zaś ile wyniosłaby emerytura, gdyby nasze dochody pozostały na niezmienionym poziomie do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego?

Oczywiście zarówno składki, jak i emerytura podlegają waloryzacji. Sam ZUS przyznaje jednak, że jej celem nie jest zwiększenie świadczenia, ale ochrona go przed skutkami inflacji. Dobrze jest śledzić informacje o podwyżkach. Warto też przeczytać o waloryzacji emerytur w 2018 roku.

Jak zdobyć większą emeryturę dzięki IKE i IKZE?

Gdy posiadamy już wiedzę o wysokości świadczenia, jakie gwarantuje ZUS, można pomyśleć, jak zdobyć wyższą emeryturę? Jednym ze sposobów jest indywidualne konto emerytalne. Prawo do jego posiadania ma każdy, kto ukończył 16 rok życia i jest zatrudniony na umowę o pracę, lub każdy, kto ukończył 18 rok życia.

Do otwierania kont upoważnione są: fundusze inwestycyjne, biura maklerskie, zakłady ubezpieczeń na życie, banki i dobrowolne fundusze emerytalne.

Oszczędzający może wypłacić zgromadzoną sumę jednorazowo, lub rozłożyć ją na raty. Jednak dokonanie wypłaty wcześniej niż przed 60 rokiem życia wiązać się z koniecznością zapłacenia podatku od dochodów kapitałowych.

Zaletą IKZE jest natomiast możliwość odliczania wpłat od podstawy opodatkowania. Przy takiej formie oszczędzania wypłata następuje wyłącznie po ukończeniu 65 roku życia. Podobnie jak pieniądze z IKE można ją otrzymać jednorazowo lub w ratach. W przypadku śmierci właściciela konta wypłat może dokonać osoba upoważniona.

Raty płacone będą przez co najmniej przez 10 lat, jeśli przez taki okres wpłacane były środki. Jeśli ktoś oszczędzał krócej niż 10 lat, okres pobierania rat może być równy liczbie lat oszczędzania. Okres oszczędzania nie może być jednak krótszy niż 5 lat, by wypłacić pieniądze. IKE i IKZE mogą stanowić dobre rozwiązanie problemu, jak zdobyć większą emeryturę? Trzeba jednak pamiętać, że – jak w przypadku każdej inwestycji – są one obarczone pewnym ryzykiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.