Menu

Menu

Najnowsze

Przyszłe emerytury Polaków

Starzenie się społeczeństw, odczuwalne zwłaszcza w krajach rozwiniętych gospodarczo, wynika przede wszystkim ze znacznego wzrostu długości życia i zmniejszenia się wskaźnika dzietności w [...]

Jak zdobyć większą

Jak zdobyć większą emeryturę?

Emerytura wiąże się zazwyczaj ze spadkiem dochodów. Dlatego wielu pracowników już dziś powinno się zastanowić, jak zdobyć większą sumę wypłacaną w podeszłym wieku. Jednym ze sposobów może być [...]

Dziedziczenie oszczędności w IKZE

Środki zgromadzone w ramach III filaru systemu ubezpieczeń społecznych, np. na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), mogą być dziedziczone. Wypłata środków odbywa się po [...]