Menu

Menu

Jak zamienić mieszkanie własnościowe?

Wiele osób podjęło właśnie, lub zamierza podjąć, decyzję, by zamienić mieszkanie. Dobrze wiec zapoznać się z procedurami, jakie czekają nas przy tej czynności. Kilka porad na ten temat zamieścił “Dziennik Gazeta Prawna”. Jak zaznacza portal, większość decyzji o zamianie podyktowana jest nieodpowiednią wielkością lokalu. Dopiero na dalszym planie znajdują się powody takie jak na przykład lokalizacja. Zaznacza on też, że zamiana mieszkania jest pod wieloma względami łatwiejsza od zakupu.

zamienić mieszkanie

Inne procedury dotyczą zamiany lokali własnościowych, a inne spółdzielczych czy komunalnych. Czasem zamiana lokalu może sprawić pewne trudności. Dzieje się tak, ponieważ większość ogłoszeń dotyczy sprzedaży a nie zamiany lokalu. Również w ogłoszeniach dominują propozycję zamiany mieszkania na mniejsze lub większe, co może stanowić problem, gdy chcemy jedynie zmienić lokalizację.

Wśród mieszkań własnościowych tylko niektóre posiadają wyodrębnioną księgę wieczystą. Nie mają jej mieszkania spółdzielcze własnościowe. W przypadku posiadania księgi, przekazanie praw własności powinno dokonać się poprzez akt notarialny. Stanowi to bowiem zagwarantowanie pewności dokonanej transakcji. Dlatego zamiana mieszkania w tym przypadku dokonuje się w kancelarii notarialnej.

W akcie notarialnym powinno znaleźć się zobowiązanie obu stron do przeniesienia prawa własności. Przed wizytą u notariusza obie strony – jak radzi “Dziennik Gazeta Prawna” – powinny zapoznać się z księgami wieczystymi nieruchomości. Trzeba się również porozumieć w sprawie ewentualnej dopłaty jednej ze stron, sposobu i czasu przekazania lokali, sposobu opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych i oczywiście wynagrodzenia notariusza.

– Zamiana spółdzielczego prawa (bez względu na to czy ma lub nie ma księgi wieczystej) na stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny to dość częste rozwiązanie stosowane na rynku nieruchomości. Umowa taka może zostać zawarta nawet w sytuacji, gdy któreś z tych prawa jest obciążone hipoteką. Umowa zamiany również jest korzystna pod względem podatku od czynności cywilnoprawnych – tłumaczy kancelaria notarialna Notus z Katowic.

Jak znaleźć księgę wieczystą, gdy chcemy zamienić mieszkanie?

Żeby przeglądać księgę wieczystą, trzeba uzyskać jej numer od dotychczasowego właściciela lokalu. Dzisiaj dostęp do tych dokumentów możliwy jest bez konieczności wychodzenia z domu. Znając numer księgi, można uzyskać do niej dostęp przez Internet na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Elektroniczne Księgi Wieczyste. Możliwość wglądu można również uzyskać w odpowiednim sądzie rejonowym.

Wszystkie księgi wieczyste mają taki sam podział. Na początku znajdują się podstawowe informacje o lokalu. W dziale drugim można znaleźć informacje o właścicielach. Trzeci i czwarty dział zawierają informacje bardzo istotne dla przejmującego mieszkanie. Dotyczą one bowiem obciążeń takich jak na przykład egzekucje komornicze, czy hipoteki bankowe.

W momencie spisywania aktu notarialnego trzeba w kancelarii przedstawić zestaw dokumentów. Należą do nich przede wszystkim dowody osobiste kontrahentów a w przypadku osób prawnych odpisy z KRS. Obie strony powinny również przedstawić odpisy aktu notarialnego, umowę kupna lub inne dokumenty poświadczające wejście w posiadanie nieruchomości.

Ważnymi dokumentami są też zaświadczenia o braku zaległości na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, podatku od nieruchomości i – jeśli dotyczy – dzierżawy wieczystej gruntu. Małżonkowie powinni dostarczyć również dokumenty regulujące ich małżeńskie stosunki majątkowe. Trzeba także przynieść zaświadczenie o zameldowaniu.

Źródło – Dziennik Gazeta Prawna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.