Menu

Menu

Czym jest księga wieczysta nieruchomości?

Wiele osób decydujących się na zakup pierwszej nieruchomości nie rozumie do końca pojęcia księgi wieczystej. Dowiedz się, jakie ta księga spełnia zadania i czy jej założenie jest obowiązkowe.

księga wieczysta

Czym jest księga wieczysta?

Księga wieczysta to dokument, który opisuje stan prawny konkretnej nieruchomości. Informacje, które w niej znajdziemy dotyczą między innymi tożsamości właściciela tejże nieruchomości, jej adresu, czy też przeznaczenia. W treści księgi wieczystej odnotowana zostanie także ewentualna hipoteka. Niezależnie od tego, jakiego rodzaju nieruchomości dotyczy, księga wieczysta dzieli się na cztery działy.

  1. Informacje o nieruchomości
  2. Informacje o właścicielu
  3. Informacje o prawach i roszczeniach co do nieruchomości
  4. Informacje o hipotekach

Księga wieczysta jest niezwykle ważnym dokumentem np. podczas zawierania umowy kupna-sprzedaży. Pozwala bowiem zweryfikować kupującemu stan faktyczny nieruchomości, którą jest zainteresowany. Dostępna jest zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.

Czy założenie księgi wieczystej jest obowiązkowe?

Zastanówmy się, wiedząc już czym jest księga wieczystaczy obowiązkowa będzie ona w każdym przypadku. Otóż teoretycznie jej wyrobienie nie jest wymagane prawnie. Warto jednak wiedzieć, że ewentualny jej brak będzie zdecydowanie dużym minusem i poważnym utrudnieniem w przypadku, gdy będziemy próbowali sprzedać daną nieruchomość. Również kupując dom, czy lokal użytkowy musimy zdawać sobie sprawę z tego, że kupując nieruchomość bez księgi wieczystej sporo ryzykujemy – nie możemy bowiem sprawdzić jej stanu prawnego. Sprawy wieczystoksięgowe możemy powierzyć  prawnikowi – np. kancelaria Kurek i Wspólnicy wniosek o założenie księgi wieczystej złoży w naszym imieniu, a potem dopilnuje, aby znalazły się w niej wszystkie konieczne wpisy.

Jak założyć księgę wieczystą?

Założenie księgi wieczystej dokonane może zostać przez właściciela nieruchomości, ale nie tylko. Uprawnieni są do tego także m.in posiadacze spółdzielczego prawa własnościowego co do lokalu oraz niektórzy wierzyciele.

Księgę wieczystą założyć można w Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego. Służy do tego formularz KW-ZAL, w który należy wpisać wszelkie dane dotyczące nieruchomości, jej właściciela, czy też ewentualnych obciążeń. Dane te należy, rzecz jasna, odpowiednio udokumentować. Jeśli nie radzimy sobie z założeniem księgi, możemy też poprosić o pomoc notariusza, jednak wiązać się to będzie z naliczeniem przez niego odpowiedniej taksy notarialnej.

Jak dodać lub usunąć wpis z księgi wieczystej?

Chcąc dodać wpis do księgi wieczystej, ponownie udać się musimy do Wydziału Ksiąg Wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego. Do złożenia wniosku o nowy wpis w księdze wieczystej służy formularz KW-Wpis. Jego wzór znaleźć można w Internecie – wystarczy więc jedynie wypełnić go poprawnie drukowanymi literami, a także uzupełnić o niezbędne załączniki (takie jak akt notarialny, czy decyzja administracyjna). Wydrukowany dwustronnie i poprawnie wypełniony formularz składamy w biurze podawczym wydziału Ksiąg Wieczystych odpowiedniego sądu, lub wysyłamy go pocztą.

W bardzo podobny sposób postępujemy składając do sądu wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej pewnych, nieaktualnych już danych – na przykład informacji o hipotece. Po raz kolejny korzystamy tu bowiem z formularza KW-Wpis. Ma on zastosowanie zarówno wtedy, gdy składamy wniosek o dodanie do księgi pewnych informacji, jak i o ich usunięcie. W obu przypadkach wydrukowany obustronnie formularz należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich będzie dla sądu, drugi dla nas – to na nim osoba odbierająca nasz wniosek odnotuje stemplem fakt jego przyjęcia.

Podsumowanie 

Księga wieczysta jest bardzo przydatnym dokumentem, dlatego warto zdecydować się na jego założenie – nieważne czy kupujemy nowe mieszkanie w Warszawie na osiedlu Infinity Wilanów, działkę na mazurskiej wsi, czy nieduży lokal w średniej wielkości miejscowości. Dostęp do ksiąg wieczystych ma każdy z nas. Każda osoba może bowiem przejrzeć wybraną księgę po złożeniu wniosku w sądzie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.