Menu
 • Menu

  Jak skorzystać z tarczy antykryzysowej, będąc przedsiębiorcą

  Jak skorzystać z tarczy antykryzysowejSkutki koronawirusa dla światowej gospodarki będą tragiczne. W strefie euro PKB może spaść nawet o 9 procent w całym 2020 roku. Również polską gospodarkę czekają problemy, których obecnie nie jesteśmy nawet w stanie przewidzieć. Warto więc już teraz skorzystać z możliwości, jakie daje rządowa pomoc dla przedsiębiorców i zatrudnionych, bo nie wiadomo jeszcze, z jak wielkim kryzysem będziemy się zmagać. Informacje o tym jak skorzystać z tarczy antykryzysowej można znaleźć na rządowej stronie gov.pl. Dobrze jednak wiedzieć, na jakie wsparcie można liczyć.

  Jak czytamy na rządowej stronie: Polscy pracownicy oraz polskie firmy potrzebują wsparcia i ochrony ze strony państwa. Celem polityki gospodarczej rządu w obliczu pandemii wirusa SARS-CoV-2 jest ochrona miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowotnego obywateli. Koszty związane z obecną sytuacją gospodarczą powinny być rozłożone solidarnie pomiędzy przedsiębiorców, pracowników, system finansowy i sektor publiczny.

  Na realizację programu tarczy antykryzysowej przewidziano środki wysokości 212 mld zł. Stanowi to aż 10 procent PKB naszego kraju. Z tej kwoty 67 mld stanowi komponent gotówkowy, przeznaczony na ZUS i fundusze celowe.

  Na płynnościowy komponent rządowy przeznaczono 75,5 mld zł. Składają się na niego: wakacje kredytowe, odroczone daniny oraz finansowanie płynnościowe w postaci kredytów i kapitału przede wszystkim z wykorzystaniem instrumentów finansowych Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Kolejne 70 mld zł zostanie przekazane na pakiet płynnościowy NBP.

  Jak skorzystać z tarczy antykryzysowej będąc przedsiębiorcą?

  Osoby prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie lub zatrudniające maksymalnie do 9 osób, mogą skorzystać z trzymiesięcznego zwolnienia ze składek na ZUS od 1 marca do 31 maja 2020 roku. Aby skorzystać ze zwolnienia, należy złożyć odpowiedni wniosek online przez system PUE ZUS, wysłać wniosek pocztą lub wrzucić go do skrzynki odbiorczej w siedzibie ZUS.

  Inną formą wsparcia jest dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych z tytułu wynagrodzeń składek na ZUS. Rozwiązanie to przeznaczone jest dla małych i średnich firm. Również i to wsparcie przyznawane zostało na 3 miesiące. Rząd może je jednak przedłużyć.

  Z rozwiązania mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy przez co najmniej rok prowadzą działalność gospodarczą i wykażą spadek obrotów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Wnioski składane są w powiatowych urzędach pracy.

  Jak czytamy na stronie rządowej: Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

  Dofinansowanie do pensji pracowników

  W przypadku przestoju, lub zmniejszenia czasu pracy, osoby fizyczne lub prawne zatrudniające pracowników mogą skorzystać z dofinansowania do pensji pracowników. Również to rozwiązanie przewidziane zostało na 3 miesiące.

  Firma wnioskująca musi prowadzić działalność przez przynajmniej rok. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku sprzedaży towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Oblicza się go na dwa sposoby, w ujęciu rocznym, lub miesięcznym.

  Minimalny spadek w ujęciu rocznym z dwóch miesięcy po 1 stycznia 2020 roku do analogicznych miesięcy w roku 2019 musi wynieść przynajmniej 15 proc. W przypadku obliczania spadku miesiąc do miesiąca, spadek musi wynieść przynajmniej 25 procent w dowolnym miesiącu po 1 stycznia 2020 roku w porównaniu do miesiąca poprzedniego.

  Kiedy dochodzi do przestoju, dofinansowanie wyniesie 1533,09 zł netto do każdego pracownika. W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy, maksymalna dopłata wyniesie 2452,27 zł. Podmiot korzystający ze wsparcia nie może zalegać ze składkami na ZUS ani zobowiązaniami podatkowymi. Nie mogą również zachodzić przesłanki stanowiące podstawę do ogłoszenia upadłości. Szczegółowe informacje o tym, jak skorzystać z tarczy antykryzysowej w tym zakresie znajdują się na rządowej stronie gov.pl.

  Inne metody wsparcia firm

  Mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać również z pożyczki obrotowej na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników. Pożyczka pokrywa lukę w funduszu płacy pracowników. Pracodawca otrzymuje brakująca kwotę netto wynagrodzeń.

  Kolejnym ułatwieniem dla firm jest możliwość umorzenia zaległości podatkowej. Wnioski w tej sprawie można składać we właściwym urzędzie skarbowym.

  Firmy mogą również zostać zwolnione z opłaty za abonament radiowy i telewizyjny. Jak czytamy na stronie gov.pl: Jeśli spełniasz kryteria określone w ustawie, jesteś zwolniony z obowiązku ponoszenia opłat audiowizualnych i abonamentowych. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy w prowadzonej działalności korzystają z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych. Korzystanie to wiąże się z obowiązkiem ponoszenia tych opłat, w tym z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych za każdy radioodbiornik czy telewizor w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

  Dodatkowo ustawa przewiduje możliwość odliczenia straty za 2020 rok od dochodu za 2019 rok oraz możliwość odprowadzania niższej stawi za PIT i CIT. Jeśli przedsiębiorca uważa, że zaliczki na podatek są zbyt wysokie w stosunku do przewidywanego dochodu, może złożyć wniosek o ich zmniejszenie do Krajowej Administracji Skarbowej.

  Więcej informacji o tym, jak skorzystać z tarczy antykryzysowej, będąc przedsiębiorcą, można znaleźć na stronie gov.pl w zakładce “tarcza antykryzysowa”.

  Autor: Wojciech Ostrowski
  Źródło: gov.pl

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *