Menu

Menu

Skutki koronawirusa dla Europy – fatalne prognozy

Skutki koronawirusa dla EuropyJak pisze “Business Insider”, Goldman Sachs bardzo pesymistycznie ocenia sytuację gospodarczą na świecie. Na skutek epidemii jedynie nieliczne kraje zanotują w tym roku wzrost gospodarczy. Jednak skutki koronawirusa dla Europy będą najgorsze. Rok 2020 przyniesie światową recesję, którą nasz kontynent odczuje najmocniej.

Jak pisze “Business Insider”: Wzrost, choć niewielki utrzyma się w Chinach i Indiach, a nieznacznie „powyżej kreski” ma zakończyć rok gospodarka Korei Południowej. To by było na tyle, jeśli chodzi o informacje o wzrostach w prognozach banku inwestycyjnego Goldman Sachs.

W najnowszym wydaniu przeglądu „Top of Mind” Goldman Sachs przewiduje skurczenie się światowej gospodarki o 1 proc. Prawie wszystkie kraje zanotują mniejszy lub większy spadek PKB.

Gigantyczne spadki nastąpią w II kwartale tego roku. PKB Stanów Zjednoczonych skurczy się w porównaniu do pierwszego kwartału aż o 24 proc. Tymczasem w pierwszych trzech miesiącach 2020 roku spadek wyniósł ponad 7 proc. Ożywienia można spodziewać się dopiero w drugiej połowie roku, ale i tak w ujęciu rocznym PKB Stanów Zjednoczonych skurczy się o 3,8 proc.

Koronawirus doprowadzi również do dziewięciokrotnego wzrostu bezrobocia w USA. Osiągnie ono 9 proc.

Fatalne skutki koronawirusa dla Europy

Skutki koronawirusa dla Europy będą jeszcze gorsze. Dla naszego kraju – sugeruje “Business Insider – oznacza to duże problemy, ponieważ większość polskiego eksportu trafia do strefy euro. Tymczasem Goldman Sachs przewiduje spadek PKB strefy euro aż o 9 procent w 2020 roku. Największy spadek nastąpi w II kwartale i wyniesie 11 proc. Od połowy roku ma nastąpił niewielkie ożywienie.

Goldman Sachs spodziewa się stymulacji fiskalnej, która przełoży się na znacząco wyższe deficyty budżetowe w strefie euro. Bank oczekuje, że tegoroczne deficyty Włoch i Hiszpanii sięgną 10 proc. PKB, we Francji będzie to 7 proc., a Niemcy znacząco przekroczą swoje reguły wydatkowe – pisze „Business Insider”.

Tegoroczna recesja w Japonii natomiast szacowana jest na 2,1 proc. W tym kraju spadki trwać będą przez 3 kolejne kwartały, ponieważ spowolnienie miało miejsce już w końcówce 2019 roku. Również japońska gospodarka ma zacząć rosnąć w drugim półroczu. Na wielkość recesji wpłynie przełożenie igrzysk olimpijskich. Zmniejszy ono PKB Japonii o 0,2 punktu procentowego.

Gdy chodzi o Chiny, tegoroczny wzrost w tym kraju będzie najniższy od 1974 roku – szacuje Goldman Sachs. W pierwszym kwartale nastąpi spadek PKB o 42 proc. Natomiast wzrost w całym roku będzie o połowę mniejszy niż w ubiegłym i wyniesie 3 proc. Gospodarka Korei Południowej urośnie jedynie o 0.3 proc. Spowolnienie wzrostu zanotują również Indie, jednak tam wyniesie on “aż” 3,3 proc.

Przewidywane skutki koronawirusa dla Europy są fatalne. Strefa euro będzie najbardziej poszkodowaną spośród wielkich gospodarek świata.

Autor: Wojciech Ostrowski
Źródło: “Business Insider”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.