Menu

Menu

Integracja z BDO – sprawdź, jak z niej skorzystać!

Za pomocą odpowiednio dobranych systemów informatycznych wspierających integrację z BDO możesz oszczędzać swój czas.

Według obowiązujących w Polsce przepisów przedsiębiorcy zobowiązani są do właściwego gospodarowania odpadami. Aby zapobiegać sytuacjom, gdy szkodliwe odpady nie są właściwe utylizowane, wprowadzono BDO, czyli bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Je wdrożenie nałożyło na przedsiębiorców nowy obowiązek. Można jednak realizować go łatwiej – wystarczy system informatyczny, który jest zintegrowany z bazą.

BDO

BDO – co powinien wiedzieć przedsiębiorca?

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, która jest określana skrótowo jako BDO, ma postać systemu informatycznego wyposażonego w rejestry i w moduły przeznaczone do prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości gospodarki odpadami. Podstawą do wprowadzenia przepisów o BDO stała się ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797). Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, czyli w skrócie BDO jest systemem informatycznym, który wyposażony jest w rejestr oraz w moduły służące do ewidencji oraz sprawozdawczości gospodarki odpadami.

Baza ta została opracowana na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797). Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy zobowiązani do korzystania z bazy BDO, muszą systematycznie wprowadzać do niej nowe informacje dotyczące odpadków, jakie są przez nie wytwarzane. Dzięki takiej ewidencji można następnie zredukować ryzyko związane z omijaniem przepisów dotyczących gospodarki odpadami, a przy tym podnieść poziom recyklingu.

Jak łatwiej spełniać obowiązek BDO?

Dla wielu przedsiębiorców konieczność uzupełniania bazy BDO jest dodatkowym, czasochłonnym obowiązkiem. Nie trzeba jednak wcale realizować go odręcznie. Integracja z BDO, która udostępniona jest w systemach informatycznych, pozwala na znaczne przyspieszenie tego obowiązku i jednocześnie eliminuje ryzyko błędów, jakie mogą się wówczas pojawić. Dzisiaj integracja z BDO dotyczy wielu systemów dedykowanych dla przedsiębiorstw, w tym między innymi komunalnych, firm gospodarujących odpadami, a także innych, które zobowiązane są do przekazywania informacji o odpadach do bazy BDO.

Systemy informatyczne zintegrowane z BDO

Firmy wykorzystujące systemy informatyczne z integrowane z BDO mogą uzyskać szereg korzyści w tym właśnie obszarze – to powoduje, że są one obecnie wybierane tak chętnie w różnych branżach. Wówczas można wspierać właściwy obieg dokumentacji, a także łatwiej prowadzić działania związane z transportem i przekazywaniem odpadków różnych typów.

Jednym z systemów oferujących integrację z BDO dla firm zajmujących się transportem i gospodarką odpadami jest SOTEKO: https://soteko.pl/soteko/integracja-z-bdo/ To kompleksowe narzędzie dedykowane dla klientów, którzy chcą łatwiej prowadzić gospodarkę odpadami z wykorzystaniem praktycznych narzędzi informatycznych.

Zakres integracji z BDO – przykładowe funkcje oferowane przez programy:

  • obsługa karty wewnętrznej
  • obsługa statusów – obsługa KPO wystawionego przez klienta
  • obsługę niezgodnego KPO – system automatycznie przekazuje informacje o tym, że pojawiają się niezgodności
  • obsługa potwierdzenia w aplikacji mobilnej – dzięki temu czynność jest dodatkowo potwierdzona
  • przygotowywanie KPO w imieniu klienta
  • import KPO przygotowanych przez klienta – jest on realizowany jako sposób zgłoszenia realizacji usługi

Zatem za pomocą integracji z BDO przedsiębiorstwo może jeszcze efektywniej realizować czynności związane z nowymi obowiązkami dotyczącymi ewidencji odpadów. Systemy informatyczne, które zapewniają w tym zakresie pełną obsługę, mogą wtedy zaoszczędzić sporo czasu i wyeliminować błędy dotyczące gospodarki odpadami. To powoduje, że spełnienie wymogu jest znacznie łatwiejsze, a przez to firma może zapomnieć o jego czasochłonnej realizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.