Menu

Menu

Gospodarstwa domowe w Polsce – znacząca poprawa sytuacji finansowej

Gospodarstwa domowe w PolsceSytuacja finansowa polskich rodzin uległa w ciągu ostatnich 3 lat znacznej poprawie. Według cytowanych przez Business Insider danych Open Finance gospodarstwa domowe w Polsce będą miały do wydania o jedną trzecią pieniędzy więcej w 2019 roku. Ponadto już 70 procent z nich posiada oszczędności.

Jak podaje Business Insider, jeszcze kilka lat temu połowa naszych rodaków miała problemy z wygospodarowaniem pieniędzy na niespodziewane wydatki. Obecnie liczba ta spadła do jednej trzeciej. Według Open Finance zbliżamy się pod tym względem do średniej dla Unii Europejskiej.

Pod względem liczby osób posiadających oszczędności osiągnęliśmy już natomiast unijną średnią. Jednak wielkość zgromadzonych środków nie jest jeszcze zbyt duża w naszym kraju. Im bogatsze społeczeństwo tym średnio większa część wypłaty przeznaczana jest na oszczędności.

W Polsce środki na ten cel nie przekraczają nawet 5 proc. dochodów. Czesi, Słoweńcy oraz Estończycy odkładają około 10 proc. Niemcy, Luksemburczycy i Szwedzi odkładają natomiast rekordowe w UE kwoty równe od 17 do 20 procent dochodów.

Gospodarstwa domowe w Polsce w ostatnich 3 latach skorzystały z rosnących pensji i zwiększającego się zatrudnienia. Dodatkowo na ich konta trafiają w sumie 2 miliardy zł miesięcznie z programu 500+. Oznacza to – pisze Business Insider – znaczną poprawę kondycji finansowej gospodarstw.

Gospodarstwa domowe w Polsce stać na coraz więcej

W 2017 roku 8,5 procent Polaków deklarowało, że ma problemy z opłacaniem rachunków. Odsetek ten w ciągu 5 lat zmniejszył się z 14,1 proc. W tym samym okresie odsetek Polaków, których nie stać na wakacje spadł z 62 do 38,4 proc. I w tym wypadku najnowsze dane na temat Polski są zbliżone do średniej dla Unii Europejskiej.

Jedną z przyczyn poprawiania się średniej jest wzrost zarobków. Według danych GUS dla firm zatrudniających 9 osób i więcej, przeciętne wynagrodzenie w listopadzie 2018 wyniosło 4966,61 zł. Oznacza to, że rok do roku średnie zarobki wzrosły o 7,7 proc. Do tego zatrudnienie wzrosło w ubiegłym roku o 3 proc. Zatem procuje coraz większa liczba Polaków a ich płace rosną.

Średnie gospodarstwo domowe dysponuje obecnie środkami wyższymi o jedną trzecią, niż jeszcze 3 lata temu i dwukrotnie większymi niż 10 lat temu. Liczby te jednak nie uwzględniają świadczenia 500+. Świadczenie to pomogło walczyć z ubóstwem wśród polskich dzieci i dostarcza gospodarstwom domowym w sumie 24 mld zł rocznie.

Jednocześnie jednak lepsza sytuacja finansowa sprzyja zadłużaniu się. Więcej bowiem osób decyduje się na ryzyko wzięcia kredytu. Do listopada 2018 roku w szybkim tempie rosła więc liczba kredytów hipotecznych. Dopiero grudzień przyniósł spadek. Nie wiadomo jeszcze jednak, czy jest to zapowiedź spadku liczby sprzedawanych mieszkań w 2019 roku?

Autor: Wojciech Ostrowski
Źródło: Business Insider

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.