Menu

Menu

Gmina Susz – silna marka i przemyślany rozwój

Susz to miasto w powiecie iławskim, w województwie warmińsko-mazurskim, położone nad Jeziorem Suskim. Miejscowość jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Susz, znanej sportowej Polsce z organizowania najstarszych krajowych zawodów triathlonowych, których pierwsza edycja odbyła się w 1991 roku.

Pomimo ogromnych zniszczeń wojennych miasteczko szczyci się ciekawymi zabytkami architektury i sztuki sakralnej. Sanktuarium św. Antoniego to zabytek klasy zerowej i prawdziwa perełka sakralnej architektury średniowiecznej XIV stulecia. Drugim kościołem na terenie miasta jest kościół św. Rozalii, wybudowany w 1905 roku.

Gmina Susz

Zrewitalizowane w 2018 roku Stare Miasto w Suszu

Ciekawe zabytki znajdziemy także w okolicach Susza. Najlepszymi przykładami są pozostałości pałacu w Kamieńcu, który w latach swojej świetności zwany był Wersalem Królestwa Pruskiego, oraz XVII-wieczny barokowy pałac we wsi Bałoszyce, odnowiony przez dzisiejszych właścicieli i pełniący funkcje hotelu oraz restauracji. Gmina Susz obfituje też w inne atrakcyjne historycznie miejsca – dwór w Babiętach Wielkich, dwór w Nipkowie, ruiny pałacu w Januszewie.

Ci, którzy doceniają walory krajobrazowe, również znajdą na terenie gminy Susz coś dla siebie. Znajdują się tu dwa rezerwaty przyrody: jezioro Gaudy i jezioro Czerwica oraz obszar chronionego krajobrazu rzeki Liwy. Teren gminy pokrywa się także z Parkiem Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego i Europejską Siecią Ekologiczną NATURA 2000. Spotkać tu można gniazda orła bielika, rybołowa, orlika krzykliwego, kani czarnej i rudej czy bociana czarnego. Występują tu również liczne pomniki przyrody, rzadkie i ginące rośliny oraz mnóstwo gatunków fauny, wśród których wiele jest pod ochroną.

Od prawie trzech dekad Susz jest „stolicą polskiego triathlonu”. To tu 1 czerwca 1991 roku zorganizowano pierwszy w kraju Ogólnopolski Sprint Triathlon. Od tamtej pory w Suszu rokrocznie odbywają się wyjątkowe pod względem atmosfery, znakomicie zorganizowane zawody sportowe z bogatym programem kulturalno-rozrywkowym. W 2016 roku w zawodach połączonych z jubileuszem 25-lecia imprezy wzięło udział ponad 1900 zawodników z kraju i zza granicy. Susz Triathlon kilkukrotnie uznawano za najlepszą imprezę triathlonową w kraju i wielokrotnie nagradzano jako wydarzenie najlepiej promujące region Warmii i Mazur. Przyszłoroczne zawody, organizowane jak zwykle pod koniec czerwca, będą okazją do świętowania 30-lecia suskiego triathlonu.

Gmina Susz

Suskie inwestycje w obiekty sportowe – triathlonowa historia zobowiązuje

Ostatnie lata to dla Susza czas rozwoju gospodarczego i społecznego.  W mieście oraz w podzielonej na 29 sołectw części wiejskiej gminy sukcesywnie poprawia się jakość infrastruktury drogowej, modernizowanej we współpracy z samorządami powiatu i województwa. Powstaje także wiele nowych obiektów kulturalnych, których zadaniem – jak w przypadku budowanych sukcesywnie co roku świetlic wiejskich – jest integracja i aktywizacja lokalnej społeczności. Nie brakuje także inwestycji w sport – triathlonowa historia zobowiązuje i inspiruje do szczególnie szerokiej aktywności na tym polu.

Warto podkreślić, że odważne inwestycje w gminie Susz idą w parze z przemyślaną i stabilną polityką finansową, możliwą dzięki zgodnej współpracy burmistrza Susza z 15-osobową Radą Miejską. Właściwie obrany kierunek rozwoju potwierdzają liczne prestiżowe wyróżnienia, takie jak „Orły Polskiego Samorządu”, „Gmina Fair Play”, czy tytuł „Gminy Roku”, przyznawany w ramach programu Samorządowa Marka Roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.