Menu

Menu

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji przekaże Polsce 2 mld euro

Fundusz Sprawiedliwej TransformacjiTworzony przez Unię Europejską Fundusz Sprawiedliwej Transformacji przekaże Polsce 2 mld euro. Jak pisze “Rzeczpospolita”, jest to największa kwota przyznana państwu członkowskiemu UE. Środki przekazane zostaną w ramach planu Zielonego Ładu dla Europy.

Zgodnie z planem, UE ma osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Na ten cel przeznaczony zostanie bilion euro w ciągu 10 lat. Pieniądze – podaje “Rzeczpospolita” – pochodzić będą z unijnego budżetu oraz kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Fundusze mają zostać rozdysponowane na podstawie szczegółowych programów unijnych.

Jak pisze „Rzeczpospolita”: Dla zmobilizowania tak wielkiego strumienia pieniędzy Bruksela ma stworzyć ramy legislacyjne, ułatwić pomoc publiczną, zachęcać prywatne firmy. Na razie przedstawia jeden finansowy konkret: 7,5 mld euro na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który ma pomagać w osiągnięciu celów klimatycznych regionom znajdującym się na końcu stawki, przede wszystkim węglowym.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji będzie prawdopodobnie finansowany z dodatkowych obciążeń państw członkowskich UE. Bruksela nie chce bowiem realizować go kosztem polityki spójności. Nie wiadomo jednak, czy państwa zgodzą się na taki wariant. Możliwe więc, że cięcia w polityce spójności okażą się konieczne.

Pomysł, by stworzyć Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, przedstawił kilkanaście miesięcy temu Jerzy Buzek. Według jego planów pieniądze miały zostać przekazane regionom węglowym. Wówczas mówiło się o kwocie między 4 a 5 mld euro. Wzrosła ona jednak a jednocześnie zwiększono liczbę regionów objętych przyszłą pomocą.

Jakie regiony w Polsce obejmie pomoc udzielana przez Fundusz Sprawiedliwej Transformacji?

Jak powiedział cytowany przez “Rzeczpospolitą” Buzek: Mamy dziś na stole historyczny, pierwszy instrument finansowy dla regionów, w których transformacja energetyczna, związana z walką ze smogiem i zmianami klimatu, stanowi szczególne wyzwanie. W Polsce to przede wszystkim Śląsk i Zagłębie.

Ponad jedna czwarta całej sumy przeznaczonej na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji może przypaść Polsce. Jak jednak zauważa “Rzeczpospolita”, nie można powiedzieć w tej chwili, jakie regiony z niej skorzystają. Na to pytanie odpowie analiza dokonana na podstawie szczegółowych unijnych kryteriów. Najprawdopodobniej też pomoc nie będzie dzielona na poziomie województw. Otrzymają ją mniejsze jednostki.

Dużym problemem prawnym okaże się wsparcie dla firm. Będzie ono wymagało odstępstw od zasady nieudzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom. Bruksela chce mieć pewność, że wsparcie służyć będzie z całą pewnością osiągnięciu celów klimatycznych.

Kluczowa w tym przypadku okazuje się konieczność przyznawania środków na poziomie podregionów. Jak podaje “Rzeczpospolita”, w samym województwie śląskim jest ich 8 (częstochowski, bielski, rybnicki, bytomski, gliwicki, katowicki, sosnowiecki oraz tyski) a w całej Polsce 73.

Do programów finansowanych u nas przez Fundusz Sprawiedliwej Transformacji będzie również musiał dopłacać polski rząd. Bruksela chce bowiem, by państwa członkowskie okazały solidarność z jej polityką.

Autor: Wojciech Ostrowski
Źródło: “Rzeczpospolita”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.