Menu

Menu

Farmy fotowoltaiczne – kompendium wiedzy na start

Polska jest czwartym co do wielkości rynkiem energii fotowoltaicznej w całej Europie. Zarówno przydomowych mikroinstalacji PV, jak i wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych masowo przybywa rok po roku. Farmy fotowoltaiczne są świetnym rozwiązaniem dla firm, mających średnie lub duże obiekty biurowe, magazynowe i przemysłowe. Dlaczego warto zainwestować kapitał w farmę fotowoltaiczną?

Farmy fotowoltaiczne

Czym jest farma fotowoltaiczna i jaką ma moc?

Z oczywistych powodów w Polsce najpopularniejsze są mikroinstalacje fotowoltaiczne. Składają się one z paneli fotowoltaicznych, inwerterów, liczników dwufazowych, a całość jest podłączona do sieci energetycznej. Aby taki system PV uznać za mikroinstalację, zgodnie z powszechną definicją jego łączna moc nie powinna przekraczać 50 kW. Większa instalacja zazwyczaj oznacza, że mamy do czynienia z farmą fotowoltaiczną. Znacznie więcej ważnych informacji o farmach fotowoltaicznych, ich rodzajach i opłacalności, znajdziemy na stronie: https://www.conceptenergy.pl/farmy-fotowoltaiczne.

Farmy fotowoltaiczne to wielkopowierzchniowe instalacje PV, składające się z kilkudziesięciu, a często nawet kilkuset osobnych modułów. Zazwyczaj mają łączną moc przekraczającą kilkadziesiąt kilowatów. Jednak największe farmy fotowoltaiczne w Polsce osiągają wyniki na poziomie ponad kilku MW. W Czernikowie k. Torunia znajduje się największa pojedyncza farma o mocy 3,77 MW). Farmy fotowoltaiczne mogą być budowane jako podstawowe źródło prądu dla istniejących budynków, np. przemysłowych, albo jako osobna inwestycja (sprzedaż prądu, dzierżawa gruntu).

Jak wybrać odpowiedni teren pod farmę fotowoltaiczną?

Farmy fotowoltaiczne są dużymi inwestycjami, które z naturalnych powodów wymagają odpowiedniego zaplanowania. Ogromne znaczenie ma dobór odpowiednich modułów fotowoltaicznych i infrastruktury sieciowej. Na samym początku jednak fundamentalną rolę odgrywa grunt, na którym ma być położona przyszła farma fotowoltaiczna.

Teren musi spełniać wymogi administracyjne, usytuowanie farmy nie może wykraczać poza bieżący plan zagospodarowania przestrzeni. Ponadto trzeba pamiętać o tym, że farma fotowoltaiczna wymaga sporej powierzchni: 1,5 – 2 ha to niezbędne minimum (oczywiście część farmy może być zamontowana na dachu, jeśli mamy wielkoobszarowe budynki). Dobrze, gdy teren na farmę ma IV klasę gruntu bądź jeszcze niższą i jest dość równy. Najważniejsze jest jednak to, aby nie był zacieniony (lub ewentualne źródła zacienienia można było łatwo usunąć) i aby panele fotowoltaiczne można było zainstalować w kierunku południowym.

Dla kogo inwestycja w farmę fotowoltaiczną?

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną najczęściej jest realizowana przez deweloperów oraz średnie i duże firmy. Inwestorzy indywidualni dysponujący większym kapitałem również mogą być zainteresowani inwestycją kapitału w budowę farmy fotowoltaicznej. Wbrew pozorom niewielka, ale zyskowna farma fotowoltaiczna może się wiązać z kosztem startowym już rzędu ok. 50 000 złotych. Tego typu inwestycje nie są więc zarezerwowane wyłącznie dla podmiotów z bardzo dużym kapitałem.

Jak zarabiać na farmie fotowoltaicznej i dlaczego to się opłaca?

Istnieje kilka rodzajów podejścia do farm fotowoltaicznych pod względem celów inwestycyjnych. Przede wszystkim farmy fotowoltaiczne stawiane są celem generowania przyszłych oszczędności. W zależności od rozmiaru inwestycji można mówić nawet o kilkudziesięciu lub kilkuset tysiącach złotych oszczędności rocznie. Firmy produkcyjne, magazyny, większe powierzchnie biurowe i deweloperzy decydują się na montaż większych instalacji fotowoltaicznych, by ograniczyć do minimum koszty energii elektrycznej. To najważniejszy aspekt inwestycji, biorąc pod uwagę cały czas pojawiające się nowsze opłaty, daniny i koszty związane z energią elektryczną.

Aspekt czysto inwestycyjny w przypadku farm fotowoltaicznych może przybierać dwojaki kształt. Niektórzy inwestorzy budują farmę PV, aby następni dzierżawić cały grunt zewnętrznemu operatorowi. Inny model zakłada stworzenie farmy celem odsprzedaży energii elektrycznej innym podmiotom. Ten sektor dopiero raczkuje w Polsce, ale eksperci są jednoznaczni – prywatna dystrybucja energii elektrycznej to przyszłość, którą niebawem poznamy na całkiem szeroką skalę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.