Menu

Menu

Eksport na Ukrainę gwałtownie rośnie

Eksport na UkrainęWedług danych Głównego Urzędu Statystycznego w I półroczu 2017 roku eksport na Ukrainę zwiększył się rok do roku o aż 41%. Wartość eksportu wyniosła w od stycznia do czerwca 8,88 mld zł. Jak podaje AKCENTA, polscy eksporterzy nie tylko odrobili zaległości związane z kryzysem na Wschodzie, ale osiągnęli wynik lepszy niż w 2013 roku. Można powiedzieć, że skończył się okres odrabiania strat, a zaczął realny wzrost wartości sprzedaży towarów i usług za naszą wschodnia granicę.

Zapaść eksportu do naszego wschodniego sąsiada trwała 4 lata. W najtrudniejszym, 2014 roku eksport na Ukrainę zmalał aż o 27,1%. Spadek, choć znacznie mniejszy zanotowano też w roku 2015. Wyniósł on wtedy 5,3%. Dopiero rok 2016 przyniósł znaczący wzrost bo aż o 21%. Ale wtedy ciągle jeszcze wartość sprzedaży była niższa niż przed kryzysem. Można więc było mówić wyłącznie o odrabianiu strat z nim związanych.

Dopiero w tym roku możemy odnotować już nie tylko odrabianie zaległości, ale realny wzrost. Jak zauważył Radosław Jarema z instytucji płatniczej AKCENTA, która zajmuje się obsługą transakcji walutowych w handlu zagraniczny, w I półroczu 2013 roku polski eksport na Ukrainę wyniósł 8,3 mld zł. Natomiast w I półroczu tego roku jest on już o ponad pół miliarda złotych wyższy i można spodziewać się dalszego wzrostu jego wartości.

Co generuje większy eksport na Ukrainę?

Zwiększenie naszej sprzedaży może być spowodowane przez kilka czynników. Analitycy AKCENTA wskazują na skutki wejścia w życie umowy o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu między Unią Europejską a Ukrainą (DCFTA). Zniosła ona wiele barier w wymianie handlowej miedzy Polską a Ukrainą.

Choć polscy biznesmeni obawiali się wcześniej, że umowa DCFTA spowoduje zagrożenie dla naszych firm ze strony tańszych konkurentów z Ukrainy, to wydaje się, że skutki jej wejścia w życie są dokładnie odwrotne. Jak na razie gwałtownie rośnie eksport na Ukrainę. Natomiast import z Ukrainy w I półroczu 2017 roku wzrósł tylko o 26% do poziomu 4,5 mld zł. Rośnie więc dodatnie saldo w handlu z tym krajem. Jego wartość zwiększyła się rok do roku o 60%.

Według ekspertów firmy AKCENTA – jeśli nie dojdzie do destabilizacji sytuacji politycznej – można się spodziewać również wzrostu polskich inwestycji na Ukrainie. Na razie z rosnącego eksportu – obok samych eksporterów – korzystają między innymi podmioty świadczące usługi biznesowe, finansowe, zajmujące się obsługą transakcji i umów oraz wymianą walut.

Ale rosnący eksport na Ukrainę może oznaczać również zwiększenie zainteresowania pracownikami z tego kraju. Pracownicy ukraińscy odgrywają coraz większą rolę na polskim rynku pracy. Teraz dodatkowo firmy będą chciały pozyskać ich wiedzę i możliwość łatwego nawiązywania kontaktów z miejscowymi przedsiębiorcami.

Źródło – AKCENTA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.