Menu
 • Menu

  Dariusz Wawrzynów – Stajemy się świadkami rewolucji energetycznej w Polsce

  Proces dekarbonizacji, czyli odejścia od węgla, został zapoczątkowany i w następnych latach będzie dynamicznie wdrażany. Magazynowanie energii, inteligentne sieci, klastry energetyczne czy też mikroinstalacje produkujące prąd zmienią nasze dotychczasowe postrzeganie energetyki oraz codzienne zwyczaje – mówi Dariusz Wawrzynów, wiceprezes zarządu Griffin Group Energy SA.

  Dariusz Wawrzynów, wiceprezes zarządu Griffin Group Energy SA.

  Dariusz Wawrzynów, wiceprezes zarządu Griffin Group Energy SA.

  Niedawno zrealizowali państwo dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej modułowy magazyn energii w Rzepedzi. Jak założenia projektu wpisują się w dotychczasowe doświadczenia Griffin Group Energy?

  Dariusz Wawrzynów Griffin Group Energy od samego początku została zbudowana na dwóch filarach biznesowych: magazynach energii oraz inteligentnych sieciach. Jesteśmy polską firmą, wchodzącą w skład dużej, polskiej grupy kapitałowej. W naszej strategii skupiamy się przede wszystkim na poszukiwaniu ciekawych zagranicznych technologii, jej implementacji oraz możliwości „polonizacji” w sektorze energetycznym. Kluczowymi partnerami spółki w dziedzinie energetyki są amerykański NES w obszarze inteligentnych liczników energii elektrycznej oraz TESLA w obszarze magazynów energii. Warto również nadmienić, że Griffin Group Energy, jako jeden z pierwszych podmiotów na naszym rynku, ponad 3 lata temu zaczął aktywnie promować technologię magazynowania energii, jak również pokazywać regulacje prawne, które z powodzeniem funkcjonują na rynkach zachodnich.

  Na czym polega innowacyjność tego projektu i czy zapoczątkuje on w polskich warunkach popularyzację podobnych inwestycji? Jak będzie się rozwijać technologia magazynowania energii?

  Dariusz Wawrzynów Projekt modułowego magazynu energii w Rzepedzi to przede wszystkim przykład pierwszego, komercyjnego zastosowania technologii w polskiej infrastrukturze energetycznej. Do tej pory wszystkie instalacje działające na terenie kraju miały charakter naukowo-badawczy. Modułowy, stacjonarny magazyn energii powstał w ramach projektu innowacyjnych usług sieciowych poprawiających jakość i wpływających na niezawodność dostaw energii elektrycznej, realizowanego przez PGE Polską Grupę Energetyczną wspólnie z PGE Dystrybucja.

  Analiza zachodnich rynków energetycznych pokazuje, iż magazyn energii stanowi znaczące narzędzie w realizacji celów biznesowych. Rozbudowa OZE, jaką obecnie w Polsce dynamicznie realizują spółki energetyczne, a także prywatne, sprawia, że tego typu instalacja, wyposażona w sprawnie działający magazyn energii, pozwala inwestorowi na dokładniejsze planowanie przychodów i zdecydowanie poprawia wyniki finansowe danego przedsięwzięcia. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż instalacje hybrydowe – OZE/magazyn energii − zdecydowanie polepszają jakość energii wprowadzanej do sieci, dając spółkom dystrybucyjnym dodatkowe narzędzie stabilizacji sieci. Magazyn energii w Rzepedzi ma moc 2 MW i pojemność 4MWh. Według kryteriów kontraktowych pozwala na pracę na wyspie i podtrzymanie minimum mocy 2MW przez 1,5 godziny z gwarancją do 10 lat.

  modułowy magazyn energii w Rzepedzi

  Modułowy magazyn energii w Rzepedzi

  Czy realizacja zadania realizowanego dla PGE nastręczyła państwa firmie jakichkolwiek trudności?

  Dariusz Wawrzynów Podstawowym problemem, którego nie byliśmy w stanie przewidzieć podczas realizacji projektu, była oczywiście sytuacja pandemiczna COVID-19. W minionym roku obserwowaliśmy wiele projektów energetycznych, ale także spoza tego obszaru, w których z powodu przerwanych łańcuchów dostaw lub problemów kadrowych nastąpiło opóźnienie realizacji.

  Zarząd Griffin Group Energy od samego początku bardzo aktywnie monitorował sytuację. Wdrożyliśmy specjalne procedury mikrozarządzania procesami zakupowymi i dostaw. Wykorzystaliśmy ponad 29-letnie doświadczenie grupy Griffin w realizacji projektów w sektorze publicznym. Dodatkowo jako część grupy posiadamy odpowiednie zasoby kapitałowe do zagwarantowania terminowości dostaw magazynu energii oraz wszystkich komponentów, potrzebnych do realizacji zadania na miejscu. Chciałbym również podkreślić wysokie kompetencje zespołu realizacyjnego po stronie PGE. Dzięki doskonałej współpracy podczas realizacji zadania oraz zaangażowaniu zarządu firmy we wczesnej fazie pandemicznej udało się zrealizować projekt miesiąc przed terminem.

  Na czym najbardziej państwu zależało jako wykonawcy inwestycji?

  Dariusz Wawrzynów Podczas realizacji inwestycji główny nacisk położyliśmy na dostosowanie wybranej przez nas technologii do wysokich wymogów i procedur energetycznych w Polsce. Stworzyliśmy także unikatowe procedury realizacyjne i utrzymaniowe, które pozwolą firmie jeszcze bardziej dynamicznie realizować tego typu zadania.

  Czym był podyktowany wybór marki Tesla jako podwykonawcy magazynu energii budowanego dla PGE?

  Dariusz Wawrzynów Tesla to światowy lider w zakresie magazynowania energii; jedyna taka spółka, która ma za sobą gigawaty instalacji wykonanych w celach biznesowych. Spodobało nam się ich podejście do technologii i biznesu − najważniejszy dla Tesla jest krótki zwrot z inwestycji dla inwestora. Jest to również partner, który jako pierwszy na skalę masową stosuje modułową budowę magazynów energii. Każdą taką inwestycję można bardzo szybko niskim kosztem rozbudować o dodatkową moc i pojemność. Bardzo ważnym aspektem był fakt, iż wszystkie elementy powstają w jednym miejscu – Gigafactory. Odgrywa to niezmiernie ważną rolę − gwarancja na cały system świadczona jest przez jednego producenta: Teslę. Daje to wysokie bezpieczeństwo i zabezpieczenie świadczonych usług w okresie korzystania z infrastruktury.

  Czy inwestycja w Rzepedzi to początek długofalowej współpracy z PGE w ramach planów strategicznych firmy na kolejne lata?

  Dariusz Wawrzynów Chcielibyśmy, aby to był dla nas początek długofalowej współpracy z takim partnerem jak PGE. Mamy na uwadze fakt, że w strategii PGE magazyny energii stanowią bardzo ważny element. Będziemy dalej obserwować zainteresowanie tą technologią i z pewnością przystąpimy do prowadzonych postępowań.

  Jakie inne segmenty działalności Griffin Group Energy są przyszłością rozwoju branży?

  Dariusz Wawrzynów W związku ze zmianami ustawy Prawo energetyczne w obszarze magazynów energii oraz masowego wdrożenia inteligentnych liczników Griffin Group Energy koncentruje swoje działania na tych właśnie obszarach. Jesteśmy zaangażowani w szereg projektów w energetyce zawodowej, jak i sektorze prywatnym, przy magazynach energii na różnych etapach, począwszy od analizy po samą realizację. W obszarze inteligentnych liczników przez lata zbudowaliśmy kompetencje do realizacji wdrożeń inteligentnych liczników „pod klucz”, począwszy od dostawy montażu i uruchomienia. Z uwagi na zebrane doświadczenia Griffin Group Energy wraz z branżowym partnerem technologicznym już wkrótce rozpoczną polską produkcję liczników w technologii OSGP, kierując ofertę na rynek polski i europejski.

  Jakie technologie i rozwiązania dla dostawców i odbiorców energii warto upowszechniać ze względu na wymierne oszczędności finansowe, efektywność energetyczną i wygodę użytkowników?

  Dariusz Wawrzynów Stajemy się świadkami rewolucji energetycznej w Polsce. Proces dekarbonizacji, czyli odejścia od węgla, został zapoczątkowany i w następnych latach będzie dynamicznie wdrażany. Magazynowanie energii, inteligentne sieci, klastry energetyczne czy też mikroinstalacje produkujące prąd zmienią nasze dotychczasowe postrzeganie energetyki oraz codzienne zwyczaje. Kilka lat temu ciężko byłoby uwierzyć w fakt, iż na koniec 2020 r. będziemy mieli 2,5 GW mocy zainstalowanej w PV. Uważam, iż w niedługim czasie pojawi się na naszym rynku przestrzeń do stosowania przydomowych magazynów energii. Instalacja prokonsumencka, magazyn energii, ładowarka i inteligentny licznik – to wszystko będzie tworzyło dla użytkownika wachlarz dodatkowych usług. Dynamiczne taryfy, możliwość wykorzystania nadprodukcji energii z własnej instalacji, jej przechowanie i wykorzystanie w późniejszym czasie spowodują, że każde gospodarstwo domowe stanie się czymś na wzór mikrosieci w pełni zaspokajającej swoje zapotrzebowanie energetyczne.

  • rozmawiał: Mariusz Gryżewski 
  • zdjęcia: archiwum Griffin Group Energy SA

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.