Menu

Menu

Co możesz zrobić, aby obniżyć ślad węglowy Twojej firmy?

Z roku na rok emisja gazów cieplarnianych stale rośnie, pomimo wdrożonych działań mających na celu jej ograniczenie. Z tego względu zarówno w Polsce, jak i na świecie zostały wszczęte działania mające na celu zmniejszenie generacji gazów cieplarnianych. Pierwszym działaniem zmierzającym do osiągnięcia celu jest zmierzenie śladu węglowego i sprawdzenia, w jaki sposób można go ograniczyć w danej firmie. Tylko jak to zrobić?

ślad węglowy

Ślad węglowy – co to takiego?

Ślad węglowy tłumaczy się jako wyliczenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych w trakcie pełnego cyklu życia produktu (przedsiębiorstwa). Wyraża się go w kształcie ekwiwalentu dwutlenku węgla, który przypada na jednostkę funkcjonalną produktu. Ślad węglowy obejmuje emisję metanu, dwutlenku węgla, podtlenku azotu oraz pozostałych gazów cieplarnianych.

 

ślad węglowy

Dlaczego firmy muszą starać się zredukować ślad węglowy?

Przedsiębiorstwa na całym świecie, także i w Polsce, starają się maksymalnie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Robią to z trzech głównych względów:

– wymagania rynku – firmy decydujące się na współpracę międzynarodową (zwłaszcza z Wielką Brytanią) są zobowiązane do obliczania śladu węglowego swoich produktów lub działalności. Zazwyczaj firmy dowiadują się o śladzie węglowym od swoich zachodnich kontrahentów, którzy pragnąc rozpocząć współpracę, wysyłają pytanie o wynik śladu węglowego. By móc wziąć udział w przetargu, polska firma musi obliczyć swój ślad węglowy dla danego produktu,

– konieczność raportowania do Carbon DisclosureProject. To międzynarodowa instytucja not-for-profit tworząca globalny system dla miast i firm, który umożliwia im obliczenie, zarządzanie, ujawnienie, a także dzielenie się swoją kompleksową działalnością dla ochrony środowiska naturalnego. Organizacja działa w każdym sektorze, jednocześnie motywując przedsiębiorców do działań na rzecz redukcji śladu węglowego,

– raport społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) – według założeń CSR odpowiedzialność nie oznacza wyłącznie spełniania przez instytucje biznesowe wszelkich wymogów prawnych i formalnych, ale również zwiększone inwestycje w ochronę środowiska, zasoby ludzkie oraz relacje z interesariuszami, mogącymi mieć realny wpływ na efektywność działalności tych organizacji i ich innowacyjność.

Jak firmy mogą zredukować ślad węglowy firmy?

Pierwszym krokiem do zminimalizowania śladu węglowego powinno być skorzystanie z obliczeń, ile dwutlenku węgla generujemy do atmosfery. Z tego względu warto skorzystać z kalkulatora śladu węglowego. Przedstawiciel firmy powinien odpowiedzieć na szereg pytań wirtualnego kalkulatora, by dowiedzieć się, jakie działania wytwarzają najwięcej gazów cieplarnianych i jak można ograniczyć ich powstawanie. Kiedy przedsiębiorca dowie się, jakie sektory jego firmy generują najwięcej śladu węglowego, będzie mógł modyfikować swoje działania, by ograniczyć emisję. Oprócz tego niezależnie od charakteru firmy, każda instytucja może wdrożyć następujące działania:

– recykling – przetworzenie zużytych materiałów i powołanie ich do ponownego użytku to przyszłość gospodarki. Praktycznie każde przedsiębiorstwo może znaleźć w swych szeregach materiały, które można poddać powtórnej obróbce,

 

ślad węglowy

– zwiększenie udziału materiałów ekologicznych – zamiast zwykłych surowców, firmy mogą i powinny korzystać z tych wytworzonych w ekologiczny sposób. Zazwyczaj pod względem struktury nie ma różnicy, natomiast pod kątem szkodliwości następuje znacząca, pozytywna zmiana,

– zmiana polityki transportowej – przewóz zbiorowy zamiast indywidualnego bądź ograniczenie migracji na rzecz nowoczesnych rozwiązań, samochody hybrydowe, zamiast tych typu diesel. To tylko kilka pomysłów, które właściciele firm mogą wprowadzić, aby odciążyć środowisko naturalne. Oprócz tego warto zaznajomić kadrę firmy z pozostałymi sposobami redukcji CO2 w dziedzinie transportu.

– zmiana dostawcy energii – zamiast wykorzystywania energii elektrycznej wywodzącej się z gazu ziemnego czy ciepła technicznego z elektrociepłowni, można skorzystać z energii wywodzącej się z elektrowni wodnej bądź z prądu wytworzonego przez panele słoneczne lub farmy wiatrowe,

– ograniczenie zużycia energii elektrycznej – maksymalne ograniczenie wykorzystanej energii poprzez m.in. sprzęt energooszczędny, to jeden z pomysłów na odciążenie środowiska naturalnego. Mniej zużytej energii jest równoznaczne ze zmniejszoną ilością wytwarzanego gazu cieplarnianego,

– selekcja produkowanych surowców – zamiast decydowania się na rośliny, które potrzebują wsparcia w rozroście, lepiej wykorzystać taką roślinność, która jest odporna na czynniki zewnętrzne. Dzięki temu sztuczne nawozy, emitujące szkodliwe gazy zostaną ograniczone,

– uniform pracowniczy – ubrania, które personel musi nosić w trakcie pracy, powinny zostać wykonane z ekologicznych materiałów. Ta odzież, która nie nadaje się już do użytku, powinna zostać poddana recyklingowi i ponownie wykorzystana w taki sam bądź inny sposób. Warto też produkować odzież roboczą tak, aby pozostawała, jak najbardziej uniwersalna i elastyczna.

Ślad węglowy jest to ilość dwutlenku węgla, który jest generowany przez człowieka bądź firmę do atmosfery. Ważne jest, aby jego ilość była jak najmniejsza. Z tego względu korzysta się z kalkulatorów, które wskażą, ile CO2 przedostaje się do środowiska i co najważniejsze, jakie sektory powinny przejść przeobrażenia, by móc działać bardziej ekologicznie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.