Menu
 • Menu

  Urząd do Spraw Cudzoziemców przyjął 5 tys. wniosków o ochronę międzynarodową

  Urząd do Spraw CudzoziemcówNajwięcej, bo aż 3,5 tysiąca wniosków o ochronę międzynarodową w 2017 roku Urząd do Spraw Cudzoziemców przyjął od obywateli Federacji Rosyjskiej. Stanowi to 70% ogólnej liczby wniosków. Na drugim miejscu znalazła się Ukraina – 13%, zaś na trzecim Tadżykistan – 3%. Warunki nadania jednej z form ochrony spełniło 520 osób – informuje UdSC. Wśród nich znaleźli się głównie obywatele Ukrainy.

  Ochrona międzynarodowa przysługuje osobom, którym w ich kraju grozi prześladowanie, a także rzeczywiste ryzyko utraty życia lub zdrowia. Szczegółowe procedury i kryteria zawarte zostały w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

  Nieco ponad połowa (57%) cudzoziemców złożyła wniosek po raz pierwszy. Średnio jeden wniosek obejmował dwie osoby. W przypadku Rosji natomiast średnia wyniosła 3 osoby na jeden wniosek. Prawie połowę osób zawartych we wnioskach stanowiły dzieci.

  Spośród 520 osób, które spełniały warunki ochrony międzynarodowej, 276 stanowili Ukraińcy. Na drugim miejscu znaleźli się obywatele Federacji Rosyjskiej – 35 osób. Urząd do Spraw Cudzoziemców wydał dodatkowo 227 decyzji zezwalających na pobyt tolerowany, lub na tzw. ochronę krajową ze względów humanitarnych.

  Pozostałe wnioski zostały odrzucone lub sprawy umorzono. Umorzenie następuje w przypadku braku zainteresowania wnioskodawcy kontynuowaniem procedury i opuszczenia Polski. Zazwyczaj w takich sytuacjach wnioskodawcy udawali się do państw Europy Zachodniej – podaje Urząd do Spraw Cudzoziemców.

  Urząd do Spraw Cudzoziemców podaje, że Polska nie jest głównym celem migracji

  Zgodnie z prawem cudzoziemiec nie może opuścić kraju, w którym złożył wniosek do czasu wydania decyzji. Mimo to wiele osób decyduje się w trakcie trwania procedury wyjechać do Europy Zachodniej. W 2017 roku do Polski wydalono 1,4 tysiąca osób, które wyjechały na Zachód – głównie do Niemiec – przed rozpatrzeniem ich sprawy.

  Procedura przyznania ochrony międzynarodowej rozpoczyna się już w jednostce straży granicznej. To tam cudzoziemiec składa stosowny wniosek. Straż graniczna przeprowadza wstępne działania polegające na sprawdzeniu danych cudzoziemca i pobraniu odcisków palców.

  Urząd do Spraw Cudzoziemców rozpatruje każdy wniosek indywidualnie, sprawdzając czy danej osobie faktycznie przysługuje ochrona międzynarodowa? W czasie postępowania wnioskodawcy objęci są ochroną socjalną. Zapewnia się im między innymi zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę medyczną. Ubiegający się o ochronę mają do wyboru pobyt w specjalnym ośrodku lub samodzielne utrzymanie przy pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu. Mają oni również zapewnioną naukę języka polskiego i inne kursy informacyjne.

  Źródło – Urząd do Spraw Cudzoziemców

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *