Menu

Menu

Najnowsze

braki kadrowe

Polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców

Krajowe firmy z każdym rokiem w większym stopniu polegają na pracownikach z zagranicy – w 2020 roku liczba pozwoleń na pracę w Polsce przekroczyła 400 tysięcy. Rosnąca liczba przyjezdnych nie [...]

legalizacja pobytu w Polsce

Co warto wiedzieć o legalizacji pobytu w Polsce?

Polska stała się krajem, w którym obcokrajowcy coraz chętniej podejmują pracę. Wiąże się to z różnymi formalnościami, które muszą zostać spełnione, by cudzoziemiec mógł zgodnie z obowiązującymi [...]

Zasady przyjmowania na studia

Zasady przyjmowania na studia w Polsce cudzoziemców

Zasady przyjmowania na studia cudzoziemców w polskich uczelniach określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. Wprowadzenie ustawy oznacza, że przestało obowiązywać [...]

Imigranci dołożą po 500 dla nowych emerytów

Ci, którzy przejdą na emeryturę od drugiej połowy 2019 r., mogą zyskać ok. 500 zł rocznie dzięki coraz większej grupie pracujących w Polsce imigrantów. Jak to możliwe? Wynika to wprost z [...]