Menu

Menu

Zalety sit szczelinowych

Sita szczelinowe są uniwersalnym produktem, dzięki czemu mogą być stosowane w wielu różnych branżach. Ich funkcjonalność sprawdza się zarówno podczas wzbogacania węgla i uranu, jak i w procesach przetwórczych ropy naftowej czy gazu ziemnego. Korzysta z nich także branża spożywcza, browarnicza, papiernicza, chemiczna i wiele innych. Zalety sit szczelinowych są tak wielkie, że wiele gałęzi przemysłu z chęcią wykorzystuje je w swoich procesach przetwórczych.

sito

Sita szczelinowe – charakterystyka

Produkcja sit szczelinowych opiera się na metodzie zgrzewania elektro-oporowego. Poprzez zgrzewanie profilowanych drutów roboczych do układu nośnych prętów. W efekcie powstają wysokiej jakości sita zdolne do przenoszenia dużych obciążeń.

Sita szczelinowe swoją popularność zawdzięczają:

 • zdolnością do przenoszenia dużych obciążeń,
 • dużym współczynnikiem powierzchni otwartej,
 • niską podatnością na zaślepienie,
 • idealnie równą i gładką powierzchnią,
 • dużą precyzją wykonania,
 • zwiększoną skutecznością i dokładnością separacji i odwodnienia.

Sita szczelinowe zgrzewane dzielimy na płaskie oraz rury. Płaty sit szczelinowych powstają poprzez zgrzewanie specjalnie profilowanych drutów roboczych do drutów nośnych. Jak czytamy w opracowaniu naukowym pt. „Uniwersalne zastosowanie sit zgrzewnych w procesach wydobycia i przeróbki węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego oraz uranu”, technologia zgrzewania sit szczelinowych pozwala na: stosowanie różnych drutów roboczych, uzyskanie różnych szczelin w jednym sicie, zastosowanie różnych drutów nośnych oraz rożnych odległości między drutami nośnymi w jednym sicie, uzyskanie dużej płaskości sita (brak falistości drutów roboczych pomiędzy drutami nośnymi), dokładną kontrolę jakości wykonanych zgrzein.

Sita szczelinowe – zalety

Sito szczelinowe w przeciwieństwie do tradycyjnych sit wykonanych z siatek i paneli ciętych pozwala na uzyskanie zauważalnie lepszych efektów podczas procesu produkcji. Duże korzyści widać między innymi w budownictwie, gdzie dzięki ich zastosowaniu możemy:

 • zapobiec rozpadowi katalizatora z powodu drobin znajdujących się w jego wnętrzu, a tym samym zaoszczędzimy pieniądze na jego ewentualnej naprawie,
 • zapobiec niedrożności sita,
 • wykluczyć tworzenie się „kieszeni stagnacyjnych” na złożu katalizatora i skrócić czas regeneracji,
 • poprawić jakość produkcji,
 • zwiększyć żywotność reaktora,
 • zwiększyć żywotność elementów wewnętrznych o nawet dziesięć lat.

Zastosowanie sit szczelinowych pozwala na zastosowanie nowych katalizatorów o tej samej objętości, ale o większej powierzchni reagującej dzięki zmniejszeniu wymiarów ziaren, co podnosi wydajność jednostkową i poprawia jakość produktu. Dodatkowym atutem jest zwiększona odporność na korozję oraz poprawa wytrzymałości mechanicznej.

Sita obrotowe – zastosowanie

W wielu branżach zastosowanie ma także sito obrotowe z napływem zewnętrznym do oczyszczania cieczy z zanieczyszczeń stałych powstałych w różnych procesach technologicznych. Zanieczyszczona ciecz doprowadzana jest poprzez kolektor obracającego się bębna filtrującego wykonanego z sita szczelinowego, sita tkanego lub perforowanego. Zanieczyszczenia przyczepiają się do zewnątrz sita i są transportowane górną częścią bębna, następnie są zgarniane i odpadają od sita, przefiltrowana ciecz spływa do wanny odpływowej, a stamtąd odprowadzana jest króćcem odpływowym.

Sita obrotowe z napływem wewnętrznym są stosowane do filtracji:

 • w oczyszczalniach ścieków komunalnych
 • w oczyszczalniach ścieków przemysłowych
 • do oczyszczania wody użytkowej

Przemyśle cukrowniczym jako:

 • wyławiacz kamieni
 • filtracja wody spławiakowej
 • wstępne podczyszczanie wody z piasku
 • filtracja soku dyfuzyjnego

Przemyśle spożywczym jako:

 • zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego
 • mechaniczne podczyszczanie ścieków
 • ciągła filtracja wody spławiakowej
 • lokalne podczyszczanie wody z mycia owoców i warzyw

Przemyśle browarniczym jako:

 • podczyszczanie ścieków z browaru
 • filtracja wody z mycia kadzi fermentacyjnych

Usługach pralniczych jako:

 • filtracja wody technologicznej

Przemyśle drzewnym jako:

 • podczyszczanie wody technologicznej

Przemyśle wydobywczym jako:

 • oczyszczanie rudy po procesie mielenia przed flotowaniem

Ochronie środowiska poprzez:

 • komunalne oczyszczalnie ścieków – spełniają rolę zagęszczacza osadów ściekowych
 • wstępna filtracja wód powierzchniowych do celów komunalnych i przemysłowych
 • recykling tworzyw sztucznych
 • podczyszczanie wody wody z układów mycia tworzywa
 • filtracja wody chłodzącej wtryskarek do podczyszczania ścieków przed ich odprowadzeniem do oczyszczalni

Przemyśle mięsnym oraz drobiowym jako:

 • mechaniczne podczyszczanie ścieków poubojowych
 • podczyszczanie wody z oczyszczania podrobów
 • podczyszczanie wody ze skubaczek
 • do podczyszczania wody po myciu pojemników i pojazdów
 • podczyszczanie solanki z nastrzykiwarek

Branży rybnej poprzez:

 • podczyszczanie ścieków z przetwórstwa
 • ciągłą filtrację wody z hodowli ryb

Źródła:

Uniwersalne zastosowanie sit zgrzewnych w procesach wydobycia i przeróbki węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego oraz uranu – Piotr Pasiowiec, Klaudia Bańczyk, Barbara Tora, Józef Brożyn, Jerzy Wajs.

Sito jako kluczowy element konstrukcyjny maszyn stosowanych w procesach przeróbczych decydujący o uzyskaniu optymalnych parametrów produktu – Piotr Pasiowiec, Barbara Tora, Jerzy Wajs, Klaudia Bańczyk, Leszek Strączyński.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.