Menu

Menu

Zabezpieczenia pożarowe w obiektach zabytkowych i muzealnych

Ochrona przeciwpożarowa budynków zabytkowych i muzealnych jest dosyć trudna. Stare kościoły, dworki, kamienice czy muzea wymagają szczególnych działań określonych prawnie. Ważne jest zachowanie wyglądu, charakteru i przeznaczenia budynku oraz bezpieczeństwo przechowywanych w nich eksponatów.

Ochrona przeciwpożarowa

Systemy Sygnalizacji Pożarowej SSP

W Polsce w instalację systemu sygnalizacji pożarowej wyposażonych jest blisko 90% obiektów zabytkowych i muzeów zobowiązanych do ich stosowania, natomiast podłączonych do Państwowej Straży Pożarnej (monitoring pożarowy) jest około 80%

Nie wyobrażamy sobie obecnie ważnego obiektu muzealnego bez sprawnie działającego Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP). Jednakże, żeby z bogatego rynku wielu urządzeń dobrać te właściwe, najlepiej pasujące do ochranianego obiektu należy zaufać ekspertom w tej dziedzinie.

Systemy wczesnego wykrywania pożarów

Obecne rozwiązania techniczne dają ogromne możliwości w postaci:

  • systemów wczesnej detekcji dymu – są to (systemy zasysające) charakteryzujące się bardzo wysoką czułością. Dzięki zasysaniu powietrza z monitorowanego obszaru i jego błyskawicznej oraz precyzyjnej analizie umożliwia wykrycie pożaru w jego najwcześniejszym stadium, nawet gdy dym jest jeszcze niewidoczny, a następnie najwcześniejsze z możliwych ostrzeganie o powstałym zagrożeniu pożarowym.
  • systemów oddymiania i wentylacji – taki układ ma za zadanie wyprowadzenie  dymu, spalin, czadu z budynku w sytuacji zagrożenia lub pożaru. Nadrzędnym celem jest ułatwienie ewakuacji ludzi, otwieranie awaryjne okien za pomocą  specjalnych klap oddymiających lub siłowników
  • systemów monitorujących i alarmowych – jest to ciągła i zorganizowana kontrola nad systemem alarmowym (np. różnego rodzaju czujnikami ruchu, dymu, gazu, przeciwpożarowymi itd.) w danym miejscu, nadzorowana przez Całodobowe Centrum Ochrony. Wszelkie urządzenia alarmowe w sytuacji, gdy wykryją zagrożenie, wysyłają do centrali odpowiedni sygnał alarmowy.

Umożliwiają one skuteczne zabezpieczenie przed ogniem obiektów zabytkowych lub muzealnych. Nie wpływają jednak destrukcyjnie na obiekt, czy eksponaty. Oczywiście wiemy od dawna, że  bardzo skutecznym środkiem gaśniczym jest woda. Może ona jednak spowodować nieodwracalne straty, zarówno w konstrukcji samego budynku jak i wśród eksponatów w nim przechowywanych.

Jakie systemy gaśnicze i zabezpieczenia dla obiektów zabytkowych i muzealnych?

Do zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków zabytkowych i muzealnych z powodzeniem możemy zastosować niżej wymienione systemy gaśnicze:

Systemy gaszenie mgłą wodną – systemy te składają się z zespołów detekcji i sterowania, zasilania wodnego i pneumatyki oraz instalacji rurowej zakończonej dyszami wysokociśnieniowymi odpowiedzialnymi za generowanie mgły.

Obecnie znane są trzy techniki zabezpieczenia mgłą wodną:

  • zastosowanie urządzeń wytwarzających wysokociśnieniową mgłę wodną (powyżej 100 barów),
  • zastosowanie urządzeń wytwarzających niskociśnieniową mgłę wodną (od 5 do 12 barów),
  • zastosowanie urządzeń hybrydowych (mieszaniny wody i gazu).

Wspominaliśmy wcześniej że woda w przypadku obiektów zabytkowych i muzealnych nie jest najlepszym rozwiązaniem, jednak zastosowanie mgły wodnej pozwala w zasadzie wyeliminować i uniknąć dużych strat popożarowych związanych z zalaniem wodą gaśniczą pomieszczeń. Mgła wodna doskonale nadaje się również do zabezpieczenia galerii muzealnych i innych miejsc, gdzie znajdują się wartościowe dzieła sztuki.

Gaszenie pianą – piana generowana jest poprzez mechaniczne spienienie roztworu środka pianotwórczego, powstałego w wyniku zmieszania koncentratu AFFF z wodą. W zależności od istniejącego zagrożenia pożarowego, system gaszenia pianą może generować pianę ciężką, średnią lub lekką

Gaszenie gazem – może bazować na gazach chemicznych zamiennikach halonu lub na gazach obojętnych i może wykorzystywać:

  • czysty argon ,
  • czysty azot
  • mieszaninę azotu oraz argonu
  • mieszaninę azotu, argonu i dwutlenku węgla

Zastosowanie gazowych urządzeń gaśniczych jest jak najbardziej wskazane, lecz niestety ograniczone do małych kubatur i są to urządzenia stosunkowo drogie.

Ochrona zabytków i muzeów – na co zwrócić uwagę?

Niezwykle istotne jest, aby właściciele i zarządcy obiektów zabytkowych i muzealnych byli świadomi obowiązków wynikających z prawa i utrzymywali odpowiedni poziom świadomości na temat zagrożeń pożarowych. Rutyna i myślenie, że pożar nie jest możliwy, mogą prowadzić do nieodwracalnych strat w dziedzictwie kulturowym i historycznym. Dlatego też inwestycja w odpowiednie systemy i dbałość o przestrzeganie przepisów stanowią klucz do ochrony obiektów zabytkowych i muzealnych przed niszczącymi pożarami.

Materiał sponsorowany na zlecenie Firefly Poland Sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.