Menu

Menu

Z energią pod wiatr

Odnawialne źródła energiiChoć zjawiska elektrostatyczne zauważyli już starożytni Grecy, to dopiero w drugiej połowie XVII wieku powstał pierwszy generator elektrostatyczny, a pojęcie prądu elektrycznego (czyli uporządkowanego ruchu ładunków elektrycznych) pojawiło się na przełomie XVIII i XIX wieku. Obecnie nie wyobrażamy sobie życia bez dostępu do energii elektrycznej, która warunkuje działanie różnego rodzaju sprzętów (w tym tych niezbędnych do leczenia i ratowania życia) oraz większych i mniejszych urządzeń ułatwiających codzienne życie. Jakie są źródła prądu?

Źródła energii

Energia elektryczna powstaje w wyniku przemiany innych rodzajów energii i to właśnie ze względu na nie dzieli się źródła energii na: konwencjonalne (energia elektryczna wytwarzana jest poprzez spalanie paliw kopalnych: węgla kamiennego i brunatnego, gazu ziemnego lub ropy naftowej), jądrowe (tu źródłem energii elektrycznej jest energia jądrowa, polegająca na rozszczepianiu jąder atomów – najczęściej rozszczepiany jest uran) oraz odnawialne.

Odnawialne źródła energii elektrycznej są współcześnie przedmiotem wielu badań, a potentaci energetyczni nie szczędzą środków na zgłębianie tej gałęzi energetycznej. Powstaje też coraz więcej systemów opartych właśnie na energii elektrycznej pozyskiwanej

Odnawialne źródła energii

Za podstawowe odnawialne źródła energii uznaje się: słońce, wiatr i wodę. Pozostałe źródła energii w tym sektorze to: biogazy, biopaliwa, biomasy oraz energia geotermalna. W ilościach marginalnych produkowana jest również energia elektryczna w oparciu o energię pływów morskich, energię falowania morskiego oraz energię kinetyczną prądów morskich.

Elektrownie wodne wykorzystują wodę przepływającą pomiędzy sztucznymi zbiornikami (elektrownie zbiornikowe i pompowe) lub jej naturalny bieg w rzekach (elektrownie przepływowe). Pozyskiwanie energii elektrycznej z energii słonecznej może odbywać się na dwa sposoby: bezpośrednio za pomocą fotoogniw (około 20% energii promieniowania słonecznego przekształcane jest na energię elektryczną) lub pośrednio, poprzez system termiczny.

Wizjonerskie plany energetycznych gigantów zakładają stworzenie olbrzymiej elektrowni słonecznej na Saharze, o łącznej powierzchni około 6 tysięcy km2 – do 2050 roku zainwestowałoby w to przedsięwzięcie ponad 400 miliardów euro, a elektrownia miałaby pokryć około 15% europejskiego zapotrzebowania na energię elektryczną. Elektrownie wiatrowe wykorzystują z kolei energię wiatru i stanowią źródło tzw. ekologicznie czystej energii, bo wytwarzanie energii odbywa się tutaj bez spalania jakiegokolwiek paliwa.

Moc elektrowni wiatrowych

Działanie elektrowni wiatrowej opiera się na turbinach wiatrowych napędzanych energią wiatru. Elektrownie wiatrowe dzieli się na: mikro, małe i duże (ze względu na moc); przydomowe i przemysłowe (ze względu na zastosowanie energii w nich wytworzonych) oraz lądowe i morskie (ze względu na lokalizację). Przydomowe elektrownie wiatrowe mają moc mikro (do 100W) lub małą (od 100W do 50kW) i wytwarzają energię elektryczną dla jednego lub maksymalnie kilku domów usytuowanych w bliskim sąsiedztwie.

Duże zespoły elektrowni wiatrowych funkcjonują najczęściej pod nazwami: farm wiatrowych lub parków wiatrowych i wytwarzają oraz magazynują energię elektryczną wykorzystywaną w przemyśle i są przystosowane do jej sprzedaży. W Polsce, w 2015 roku moc wszystkich elektrowni wiatrowych wyniosła w sumie 5GW.

Wiatraki w Polsce

Zawodowych farm wiatrowych jest obecnie na terenie Polski ponad 30, a na każdej z nich stoi od kilku do kilkudziesięciu wiatraków. Grupa RWE to europejska grupa energetyczna, która specjalizuje się m.in. w wytwarzaniu energii elektrycznej oraz jej sprzedaży i dystrybucji.

Do końca 2014 roku RWE była w Polsce właścicielem farm wiatrowych, których łączna moc wynosiła 197 MW. W całej Europie zaś eksploatowała parki wiatrowe lądowe i morskie o łącznej mocy blisko 3 tysięcy MW. Plany rozwoju sieci elektrowni wiatrowych są imponujące: w Europie RWE ma w budowie kolejne wiatrowe inwestycje o mocy ponad tysiąca MW, a w Polsce –  rozbudowa istniejących parków pozwoli na zwiększenie mocy energii elektrycznej wytwarzanej z wiatru do 240 MW.

Wedle wszelkich założeń, znaczenie farm wiatrowych będzie w Polsce rosło przy równoczesnym spadaniu kosztów tej technologii. Na tym wszystkim skorzystają oczywiście klienci – odbiorcy energii elektrycznej. Coraz większy udział odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii w ogóle wpłynie z pewnością na cennik energii. Klienci powinni stopniowo zacząć odczuwać zmiany związane ze spadkiem cen energii elektrycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.