Menu
Menu

Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem

Dyrektywa ATEXMiejsca w zakładach produkcyjnych, w których istnieją warunki zagrażające wybuchem wymagają szczególnego nadzoru. Jeśli w pomieszczeniu jest atmosfera wybuchowa, to wypełniająca ją mieszanina powietrza oraz łatwopalnych substancji po zapłonie gwałtownie się spala. Wybuchnąć mogą gazy, pyły, opary lub mgły. Bardzo ważne jest stosowanie odpowiednich procedur bezpieczeństwa, które będą minimalizować ryzyko strat.

Bardzo pomocne w tym procesie jest trzymanie się wytycznych dyrektywy ATEX, która opisuje wymagania dotyczące produktów i systemów, które przeznaczone są do użytkowania z strefach zagrożenia wybuchem. Regulacje  dotyczą również metod zapewniania bezpieczeństwa osobom, które pracują w takich miejscach.  Jednym z elementów systemu jest wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem i odpowiednie ich oznaczenie.

Strefy zagrożenia wybuchem

Podział na strefy opiera się na długości i częstotliwości występowania w danym miejscu atmosfery wybuchowej. Zgodnie z dyrektywą ATEX są 3 podstawowe strefy zagrożenia wybuchem:

Strefa 0 – tu atmosfera wybuchowa jest obecna z dużą częstotliwością lub przez długi czas

Strefa 1 – w tym miejscu atmosfera wybuchowa występuje sporadycznie

Strefa 2 – na takim obszarze atmosfera wybuchowa występuje bardzo rzadko albo wcale

Dodatkowo opisane są jeszcze trzy strefy dotyczące występowania łatwopalnej chmury:

Strefa 20 – to obszar, w którym atmosfera wybuchowa występuje ciągle lub bardzo często w formie chmury palnego pyłu połączonego z powietrzem

Strefa 21 – w tym miejscu łatwopalna chmura z powietrza i pyłu występuje sporadycznie

Strefa 22 – to miejsce, gdzie chmura łatwopalnego pyłu i powietrza nie występuje wcale albo krótkotrwale

Dyrektywa ATEX opisuje wszelkie wymagania, które są niezbędne do zwiększenia bezpieczeństwa w strefie zagrożenia wybuchem. Osobne przepisy uściślają wymagania dotyczące produktów i systemów, które są używane w miejscach o wybuchowej atmosferze. Aby być pewnym, że w firmie wszystko zostało przygotowane tak, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo warto zamówić audyt z Zakresu Bezpieczeństwa Wybuchowego i Pożarowego dostępny np. na bureauveritas.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.