Menu

Menu

Wykorzystanie dronów w gospodarce

Drony już dawno przestały być wykorzystywane przez służby wojskowe. Obecnie na całym świecie niewielkie bezzałogowe statki powietrzne znajdują rosnącą ilość zastosowań w najróżniejszych gałęziach gospodarki. Służby, handel, budownictwo, leśnictwo, rolnictwo to tylko część obszarów, w których drony mogą wykonywać różnorodne funkcje.

pomiary geodezyjne dronem

Zmniejszenie kosztów pracy

Główną przyczyną wzrostu zainteresowania dronami jest chęć znaczącego zmniejszenia kosztów wykonania pracy oraz wyraźnego zwiększenia efektywności. Ponadto w części przypadków drony umożliwiają wykonanie zadań, których realizacja bez pomocy latającego obiektu byłaby niemożliwa. Oznacza to, że ilość dronów w Polsce będzie wyraźnie rosła w kolejnych latach tak samo, jak zapotrzebowanie na pracowników posiadających umiejętność sterowania tymi maszynami.

Zmiany na uniwersytetach

Wzrost znaczenia dronów jest widoczny na uniwersytetach. Przede wszystkim na kierunkach związanych z geodezją i kartografią, budownictwem, środowiskiem oraz leśnictwem. Przykładowo już w 2015 roku Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie zaczęła uczyć studentów jak wykonywać pomiary geodezyjne dronem Tropem krakowskiej uczelni poszły kolejne szkoły. Obecnie w wielu szkołach wyższych w Polsce można przejść płatny kurs dotyczący obsługi drona lub nauczyć się tejże obsługi w czasie zajęć lekcyjnych.

Wykorzystanie drona w geodezji

Jednym z najciekawszych zastosowań drona jest wykorzystanie go w geodezji oraz kartografii. Obecnie dane zebrane przez te maszyny wykorzystywane są najczęściej do tworzenia ortofotomapy. Jest to szczególny rodzaj mapy, który umożliwia geodecie dokonanie dokładnej wektoryzacji obiektów znajdujących się na zdjęciu. Kolejnym sposobem na wykorzystanie danych zebranych przez drona jest wykorzystanie ich w formie chmury punktów. Dzięki takiemu rozwiązaniu geodeta może w łatwy sposób przeprowadzić wszystkie niezbędne obliczenia dotyczące m.in. powierzchni lub objętości określonego nasypu lub hałdy. Oczywiście zebrane dane mogą być również wykorzystane m.in. do:

– określania granic pomiędzy poszczególnymi działkami,
– nadzorowania prac budowlanych i postępów,
– tworzenia modeli terenowych itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.