Menu

Menu

Wyceny spółek – czyli co?

Inwestorzy często zlecają analizę danej spółki. Zazwyczaj pierwszym skojarzeniem związanym z tą kwestią jest analiza techniczna.

Dużo dokładniejsza i dostarczająca większej ilości informacji jest analiza fundamentalna. Oczywiście w związku z tym, czas jej przygotowania jest dłuższy i bardziej skomplikowany. Takie badania muszą przeprowadzić doświadczeni analitycy.

Od fundamentów

Analiza fundamentalna wyceny spółek musi być przeprowadzona w ściśle określony sposób. Niezbędna jest do tego więc branżowa wiedza. Zazwyczaj szanse na jej przeprowadzenie samodzielnie są niewielkie i lepiej wynająć do tego zewnętrzną firmę. Analizę tę możemy przeprowadzić trzema różnymi metodami: dochodowymi, majątkowymi i porównawczymi.

Metoda majątkowa

Ten sposób na wyceny spółek polega na przybliżeniu ich wartości w sprecyzowanych jednostkach pieniężnych. Oczywiście jest to uzależnione od przeprowadzenia wielu analiz i ocen. Jest to sposób zalecany szczególnie wtedy, gdy zmienia się forma prawna spółki lub stosunek jej użytkowania. Niekiedy wykorzystuje się ją także wtedy, gdy w firmie dochodzi do różnego rodzaju nieporozumień. Ma ona bowiem funkcję uzasadniającą i doradczą.

Metoda dochodowa

Jak sama nazwa wskazuje, ta metoda wyceny spółek polega na porównaniu faktycznej wartości firmy do osiąganych dochodów. W tej metodzie dokonujemy także podziału na dwie inne wyceny: konwencjonalną i niekonwencjonalną. Pierwsza z nich dotyczy między innymi zdyskontowanych zysków, druga zaś wyceny tak zwanych przedsiębiorstw nierentownych.

Metoda porównawcza

Tu z kolei mamy do czynienia z porównaniem wycenianej spółki i firm konkurentów. Całą analizę należy rozpocząć od znalezienia odpowiedniej grupy porównawczej. Jej przedstawiciele muszą spełniać kilka ważnych kryteriów. Po pierwsze, muszą mieć profil działalności zbliżony do głównej spółki, podobna powinna być także ich wielkość i ewentualny poziom zadłużenia. Kolejny krok to już sama analiza wybranych wskaźników. Następnie trzeba dokonać wyboru tak zwanych wzorcowych wskaźników i dokonać wyceny spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.