Menu

Menu

Wycena i sprzedaż akcji spółki – znasz ograniczenia?

Wycena akcji spółki akcyjnej wbrew pozorom nie należy do najprostszych zadań. Na ostateczny rezultat wpływa bowiem wiele różnych, często zmiennych, czynników, a kluczem do sukcesu jest tutaj precyzja, obiektywizm i zastosowanie adekwatnej metody wyceny przedsiębiorstw. Na co zwrócić więc uwagę i jak podejść do analizy wartości spółki akcyjnej? Zachęcamy do lektury!

Wycena i sprzedaż akcji spółki – znasz ograniczenia?

Spółkę akcyjną zakłada się na rynku kapitałowym przede wszystkim w celu osiągnięcia konkretnego efektu gospodarczego, ale nie tylko. Poszczególne osoby nabywają akcję spółki, stając się de facto współwłaścicielami majątku przedsiębiorstwa. Jednocześnie nie odpowiadają oni za jego całkowite zobowiązania, lecz wyłącznie do kwoty wniesionego kapitału.

Wycena spółki

Wycena spółki akcyjnej – kiedy przeprowadzić?

Przeprowadzenie takich działań jak właśnie wycena akcji spółki powinno być poparte konkretnymi argumentami oraz uregulowaniami prawnymi. Przyjmuje się, że może do tego dojść między innymi w przypadku likwidacji spółki, konieczności wyliczenia wartości kapitałów własnych (np. przy decyzji kupna akcji spółki) czy w przypadku kolejnych emisji. Najważniejsze jest to, aby zadanie to zlecić profesjonalistom, którzy wskażą sprawiedliwą cenę akcji, przeanalizują wszelkie decyzje inwestycyjne i wiele innych istotnych elementów. Jak się okazuje, wycena akcji – rzeczoznawcy.net.pl danego przedsiębiorstwa może być oparta o różne metody i ważne jest, aby wybrać odpowiednią.

Metody wyceny przedsiębiorstwa – jakie wyróżniamy?

Wycena akcji czy też wartości całego przedsiębiorstwa musi być oparta na jednej z kilku metod. Metody dochodowe, majątkowe oraz porównawcze – należą one do sposobów wyceny akcji, a najważniejsze jest odpowiednie dopasowanie metody do okoliczności i celu wyceny. W tym kontekście warto zapoznać się szerzej z takimi pojęciami jak: zysk operacyjny, średni ważony koszt kapitału czy kapitał obrotowy netto itp. Jeśli mówimy o metodach dochodowych, w tej grupie można wyróżnić metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz metodę EVA. Przy metodach porównawczych mówimy najczęściej o ocenie wartości rynkowej w zestawieniu z innymi konkurencyjnymi podmiotami. Pod uwagę bierze się m.in. łączny strumień pieniężny czy rachunek zysków oraz strat. Metoda majątkowa skupia się z kolei przede wszystkim na oszacowaniu wartości księgowej, w tym wycenie aktywów netto.

Wycena spółki

Wycena akcji – czy jest to konieczne?

Odpowiedź na to pytanie może być tak naprawdę jedna: oczywiście, że tak! Przy sprzedaży poszczególnych składników majątku, w tym przypadku akcji, niezwykle istotną rolę odgrywają właśnie twarde dane finansowe. Bez oszacowania wartości trudno jest myśleć o dalszym rozwoju podmiotu gospodarczego. Ma to szczególne znaczenie jeśli chodzi sytuację, w której wspólnicy chcą podwyższyć kapitał zakładowy i konieczne jest ustalenie wysokości wkładów niepieniężnych. W każdym tego typu przypadku warto postawić na wsparcie specjalistów, którzy w sposób rzetelny, kierując się wiedzą i doświadczeniem, wycenią wszelkie wartości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.