Menu

Menu

Wierzymy w sukces naszych działań

Wizja, która nam przyświeca, jest wciąż ta sama – to konsekwentny rozwój oraz poprawa warunków życia. Zmieniają się jedynie narzędzia, które służą spełnieniu tych celów – mówi Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica.

Czego zasługą jest miejsce Kobylnicy w ścisłej czołówce gmin wiejskich w ostatniej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów ZPP?

Leszek Kuliński: Jako samorząd od wielu lat konsekwentnie staramy się rozwijać i tworzyć coraz lepsze warunki do życia i funkcjonowania. Wszystkim podejmowanym przez nas działaniom towarzyszy idea tworzenia nowoczesnej, europejskiej gminy wiejskiej. Znajduje to odzwierciedlenie w obszarach związanych z inwestycjami, edukacją, ofertą sportową i kulturalną, a także szeroko interpretowanymi programami społecznymi. To, co w pierwszej kolejności ma służyć poprawie życia naszych mieszkańców, szczęśliwie znajduje odzwierciedlenie w ocenie wielu osób, instytucji i wydawnictw.

Niezmiernie nam miło, że znaleźliśmy się w ścisłej czołówce samorządów wiejskich w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów organizowanym przez Związek Powiatów Polskich. Patrząc na całe zestawienie bardziej wnikliwie, można zauważyć, że naszymi mocnymi stronami są działania proinwestycyjne i prorozwojowe, wprowadzanie rozwiązań podnoszących jakość obsługi mieszkańców, współpraca z mieszkańcami. Duży wpływ na wysokie miejsce w zestawieniu ma również całe spektrum inicjatyw w obszarze edukacji, kultury i sportu. Mocnymi punktami okazały się także współpraca z samorządami oraz działania o charakterze promocyjno-komunikacyjnym, które sukcesywnie realizujemy.

Co składa się na sukces w zarządzaniu gminą, zadowolenie z pracy samorządowca oraz zaufanie społeczne, jakim się pan cieszy od kilku kadencji?

Leszek Kuliński: Siłą gminy Kobylnica są jej mieszkańcy. Bez ich wsparcia nie bylibyśmy w stanie zrobić tego, co dziś daje nam powody do uzasadnionej dumy i satysfakcji. To oni, począwszy od 1998 r., kiedy po raz pierwszy obdarzyli mnie zaufaniem, głosując na mnie w wyborach, zaakceptowali wizję i strategię, którą konsekwentnie realizujemy. To zaufanie trwa do dziś. Od początku naszym celem było wykorzystanie potencjału, jaki drzemie w tych terenach – energii ludzi, dogodnego położenia przy ważnych szlakach komunikacyjnych, bogatego środowiska naturalnego, przedsiębiorczych mieszkańców. Przygotowaliśmy odpowiednie narzędzia, które pozwoliły nadać tym procesom odpowiedni bieg.

Wizja, która nam przyświeca, jest wciąż ta sama – to konsekwentny rozwój oraz poprawa warunków życia. Zmieniają się jedynie narzędzia, które służą spełnieniu tych celów. Przykładem może być m.in. podpisana w ubiegłym roku umowa na budowę nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Zarówno skala, jak i wartość oraz złożoność całego przedsięwzięcia są czymś absolutnie nowatorskim w naszym kraju. Zresztą przedrostek „naj” towarzyszy wielu naszym działaniom. Wierzymy jednak w sukces takich działań i nie boimy się być ich prekursorami.

Jak udaje się godzić ograniczenia budżetowe z potrzebami rozwojowymi gminy i jej mieszkańców?

Leszek Kuliński: Zawsze podkreślam, że o sukcesie i prawidłowym rozwoju danego terenu decydują wskaźniki związane z liczbą nowych mieszkańców. To oni, decydując się na związanie swojego życia z danym obszarem, wyrażają aprobatę dla przyszłych wizji oraz dotychczas podejmowanych działań. Gmina Kobylnica od wielu lat jest atrakcyjnym terenem do zamieszkania, toteż zauważamy wzrost osiedlających się u nas osób. W ślad za tym idą oczywiście nowe wyzwania, z którymi chcemy się mierzyć.

Budżet samorządu jest jednak ograniczony, więc z ogromną determinacją staramy się szukać rozwiązań pozwalających spełniać uzasadnione oczekiwania. Mam w swoim otoczeniu kompetentnych i mocno zaangażowanych pracowników, którzy dokładają wszelkich starań, by szukać szans na realizację odważnych i śmiałych pomysłów. Zapraszam państwa do Gminy Kobylnica, byście sami mogli się przekonać, że to wyjątkowe miejsce na mapie Pomorza.

Rozmawiała Małgorzata Szerfer-Niechaj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.