Menu

Menu

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2021−2024 prognozuje wzrost PKB

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński  poinformował, że Rada Ministrów przyjęła obiegowo Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2021−2024. MF prognozuje, że tempo wzrostu PKB w tym roku osiągnie 3,8 proc., a w kolejnych latach jeszcze przyśpieszy.

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2021−2024 posłuży do przygotowania projektu ustawy budżetowej na 2022 r. Dokument bazuje na tzw. Aktualizacji Programu Konwergencji, na podstawie której Rada ECOFIN oceni naszą politykę gospodarczą. − Walka z pandemią COVID-19 determinuje nie tylko to, jak nasza gospodarka wygląda obecnie, ale też jej rozwój w najbliższych latach. Prognozujemy, że w 2021 r. tempo wzrostu PKB osiągnie 3,8 proc., a w kolejnych latach przyśpieszy, by w 2024 r. obniżyć się do 3,5 proc. – powiedział minister Kościński.

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński

Jak informuje Ministerstwo Finansów, przygotowanie Programu konwergencji i jego coroczna aktualizacja stanowią elementy procesu nadzoru budżetowego w UE i są obowiązkiem wszystkich państw członkowskich UE spoza strefy euro. Program jest przygotowany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi programów stabilności i konwergencji państw członkowskich UE.

W Polsce program stanowi część Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, opracowanego na podstawie Ustawy o finansach publicznych. Coroczna aktualizacja programu konwergencji zawiera prognozę kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych i fiskalnych na kolejne 3 lata. Prezentuje też główne cele polityki gospodarczej rządu i działania służące ich realizacji.

Źródło informacji: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.