Menu

Menu

Użytkowanie wieczyste gruntów pod budynkami mieszkalnymi przestanie istnieć

Użytkowanie wieczysteJeśli rządowy plan uda się przegłosować w Sejmie, wkrótce użytkowanie wieczyste zostanie zamienione we własność. Dotyczy to jednak tylko budynków, które są przeznaczone na cele mieszkalne. Chodzi o bloki i domy jednorodzinne – pisze na swym portalu TVN24 BiS. Premier Mateusz Morawiecki uważa, że likwidacja użytkowania wieczystego oznacza zerwanie z reliktami komunizmu i krok w kierunku uwłaszczenia Polaków.

Mam nadzieję, że nasze prace wkrótce doprowadzą do przyjęcia przez parlament ustawy o zamianie użytkowania wieczystego na pełną własność. Otwieramy taką możliwość dla 2,5 miliona obywateli Polski – stwierdził Morawiecki (cytat za TVN24 BiS)

Dotychczas użytkowanie wieczyste uzależniało właścicieli lokali od różnych decyzji władz samorządowych. Dotyczyło to do niedawna między innymi całkowitej swobody ustalania wielkości opłat. Zdarzało się, że opłaty te rosły o kilkadziesiąt a nawet kilkaset procent rocznie – dodał premier. Rządowy projekt wychodzi natomiast naprzeciw oczekiwaniom 2,5 miliona właścicieli lokali mieszkalnych.

Jak natomiast stwierdził wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń: Rozpoczynamy likwidację użytkowania wieczystego w Polsce. Dajemy szansę na duże bonifikaty na gruntach Skarbu Państwa i apelujemy do samorządów, by bonifikaty na gruntach samorządowych nie były mniejsze. (cytat za TVN24 BiS)

Użytkowanie wieczyste w polskim prawie pojawiło się w czasach PRL

Jak pisze TVN24 BiS, użytkowanie wieczyste zastało wprowadzone w Polsce w roku 1961. Stanowi ono rozwiązanie skopiowane ze Związku Radzieckiego. Przypomina własność, choć nią nie jest. Grunty przekazywane są w tej chwili przez Skarb Państwa lub samorządy – najczęściej na 99 lat – w dzierżawę.

Grunt pozostaje własnością państwa lub samorządu, choć budynek na nim stojący jest własnością inwestora. Rządowy projekt przewiduje przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Dotyczyć to jednak będzie tylko budynków mieszkalnych – jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Według rządowego planu od 1 stycznia 2019 roku użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych zostanie zamienione w prawo własności. Uzyskają je właściciele domów oraz mieszkań wykupionych w budynkach wielorodzinnych wraz z udziałem w nieruchomości. W przypadku domów wielorodzinnych ustanowiona zostanie współwłasność.

Nie odbędzie się to jednak za darmo. Nowi właściciele będą musieli uiszczać opłaty roczne za nabycie prawa własności jeszcze przez 20 lat. Ich wysokość zostanie jednak ustalona według stanu z dnia 1 stycznia roku 2019. Samorządy będą mogły waloryzować opłaty, ale możliwość ta zostanie znacznie ograniczona.

Jeśli budynek, w którym ustanowione jest użytkowanie wieczyste, znajduje się na gruncie należącym do Skarbu Państwa, wówczas przyszli właściciele otrzymają bonifikaty za wcześniejsze uregulowanie opłat. Gdy ktoś zdecyduje się na spłatę 20-letnich zobowiązań w ciągu 1 roku, uzyska zniżkę wysokości 60 proc.

Bonifikata będzie obniżana o 10 procent w każdym następnym roku – podaje TVN24 BiS. W przypadku gruntów należących do samorządów o ewentualnych bonifikatach zadecydują lokalne władze samorządowe. Ustawa nie nakłada na samorządy obowiązku udzielania zniżek, ale będą one mogły tego dokonywać z własnej inicjatywy.

Bonifikaty tylko dla właścicieli mieszkań i domów

Rządowy plan stworzony został przede wszystkim z myślą o właścicielach lokali mieszkalnych. Oznacza to, że wszelkie udogodnienia będą przysługiwały głównie im. Przedsiębiorcy skorzystają z możliwości, by przekształcić użytkowanie wieczyste we współwłasność, tylko jeśli na jednym gruncie znajdują się budynki mieszkalne i komercyjne. Nie będzie im jednak przysługiwało prawo do bonifikaty.

Po wejściu w życie nowego prawa na podstawie dokumentów wydanych przez gminy lub Skarb Państwa, czyli dotychczasowych właścicieli, dokonywane zostaną wpisy nowych posiadaczy do ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów. Od czynności tych nie będzie pobierana opłata sądowa.

Od 1 stycznia 2019 roku nie będzie już możliwości ustanawiania nowych praw użytkowania wieczystego dla działek, na których powstaną mieszkania lub domy jednorodzinne. Użytkowanie wieczyste zostanie więc w tym segmencie całkowicie zastąpione przez prawo własności.

Według rządu – pisze TVN24 BiS – nowa ustawa ma zlikwidować problemy związane z zamianą użytkowania wieczystego w prawo własności. Obowiązująca od 29 lipca 2005 roku ustawa nie zapewnia bowiem możliwości dokonania takiego przekształcenia wszystkim właścicielom mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

Gdy mamy do czynienia z wieloma właścicielami, do przekształcenia może dojść tylko za zgodą ich wszystkich. Zdarzało się jednak, że część z nich nie wyrażała zgody, co uniemożliwiało ustanowienie własności dla wszystkich posiadaczy mieszkań.

Mimo upadku komunizmu forma korzystania z gruntów ustanowiona przez ten system przetrwała do dziś. Jak podaje TVN24 BiS, w naszym kraju znajduje się około 1,7 miliona nieruchomości na których ustanowione zostało użytkowanie wieczyste.

Autor: Waldemar Kubielski
Źródło – TVN24 BiS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.