Menu
 • Menu

  Świadectwo efektywności energetycznej tylko dla wybranych? Sprawdź, kto może otrzymać biały certyfikat

  Wymiana linii produkcyjnych na mniej energochłonne, termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłowniczych – to przykłady rozwiązań mających na celu podniesienie tzw. efektywności energetycznej. Wdrożenie ich może być podstawą do uzyskania świadectw efektywności energetycznej, nazywanych też białymi certyfikatami. Sprawdź, czym one są oraz kto i na jakich warunkach może je otrzymać.

  Białe certyfikaty to jeden z elementów polityki państwa zachęcającej różne podmioty do wdrażania rozwiązań, mających pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego oraz na konkurencyjność naszej gospodarki. Obecnie system przyznawania certyfikatów działa na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej.

  Czym są świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty)?

  Białe certyfikaty przyznawane są przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Stanowią one potwierdzenie, że dany podmiot zrealizował inwestycję, dzięki której zaoszczędzona została określona ilość energii finalnej. Z praktycznego punktu widzenia, świadectwa są produktem giełdowym – ich właściciel może je sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), uzyskując określony przychód z tego tytułu. Uzyskania świadectwa wiąże się więc z konkretnymi korzyściami finansowymi. Posiadacze certyfikatów nie powinni martwić się brakiem chętnych do ich zakupu, istnieją bowiem podmioty (głównie duże przedsiębiorstwa), które mają obowiązek posiadania certyfikatów. Jeżeli nie uzyskają ich na własną rękę, muszą skupić je z TGE.

  Kto może starać się o wydanie białych certyfikatów?

  Ustawa o efektywności energetycznej nie wprowadza ograniczeń co do rodzaju podmiotów, które mogą starać się o wydanie białych certyfikatów. To oznacza, że ubiegać się o nie może w zasadzie każdy: osoba fizyczna, jednoosobowa działalność gospodarcza, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo, spółka komunalna, samorząd, spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, fundacja, parafia itp. Na stronie internetowej URE można znaleźć rejestr podmiotów, którym przyznano już certyfikat (wraz z informacją, jakiego typu inwestycji on dotyczy). Nawet pobieżne przejrzenie tej listy pozwala zorientować się, że są dosyć mocno zróżnicowane.

  W tym kontekście kluczowym warunkiem, jaki należy spełnić, by mieć szansę na biały certyfikat, jest ilość finalnej energii, jaka zostanie zaoszczędzona dzięki danej inwestycji. Nie może być ona mniejsza niż 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe) średnio w ciągu roku. W przepisach znajdziemy też ograniczenia dotyczące innych niż własne źródeł finansowania danej inwestycji. Nie są one jednak kategoryczne – korzystanie z dofinansowania nie musi koniecznie oznaczać, że nie możemy starać się o certyfikat.

  Na jakie inwestycje wydawane są świadectwa?

  Rodzaje inwestycji umożliwiających ubieganie się o certyfikat zostały wymienione w ustawie o efektywności energetycznej (lista ta została doprecyzowana w obwieszczeniu ministra energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej). Znajdziemy na niej inwestycje takie jak na przykład:

  • termomodernizacja budynków,
  • modernizacja lub wymiana oświetlenia,
  • modernizacja węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczych,
  • modernizacja systemów chłodzenie i wentylacji,
  • wymiana maszyn i urządzeń przemysłowych,
  • ograniczenie strat związanych z poborem i przesyłem oraz dystrybucją energii elektrycznej.

  Procedura ubiegania się o biały certyfikat

  Starania o uzyskanie białego certyfikatu należy podjąć przed rozpoczęciem inwestycji. W tym celu należy wykonać audyt efektywności energetycznej dla danego przedsięwzięcia. Raport z audytu zawiera m.in. informację na temat tego, jaka planowana ilość energii finalnej zostanie zaoszczędzona dzięki jego realizacji. Raport trzeba dołączyć do wniosku o wydanie certyfikatu, składanego do URE. Jeżeli wniosek i audyt przejdzie pozytywną weryfikację, URE wyda tzw. promesę białych certyfikatów. Zyskują one status pełnoprawnych świadectw efektywności energetycznej po zrealizowaniu danej inwestycji i po zgłoszeniu tego faktu do urzędu. W przypadku dużych przedsięwzięć (toe>100), dodatkowo należy jeszcze wykonać audyt powykonawczy. Co ważne, realizację całej procedury można zlecić zewnętrznej firmie. Na rynku istnieją podmioty, które specjalizują się w tego typu usługach. Część z nich pracuje w modelu success fee – wynagrodzenie jest zależne od sukcesu przedsięwzięcia.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.