Menu
 • Menu

  Stopa procentowa – czym jest i co na nią wpływa?

  Stopa procentowa to koszt, jaki pożyczkobiorcy płacą za uzyskanie dodatkowych środków. Obowiązuje w rozliczeniach pomiędzy klientami a bankami bądź finansowymi instytucjami pozabankowymi. Czynniki warunkujące wysokość stopy procentowej to m.in. ocena scoringowa, sytuacja rynkowa i okres kredytowania. Poszczególne firmy pożyczkowe i banki mogą oferować inne oprocentowanie kredytów.

  stopa procentowa

  Czym jest stopa procentowa?

  Stopa procentowa to koszt kapitału ponoszony przez osobę zaciągającą pożyczkę. W przypadku banków i firm pożyczkowych wyrażona jest w procentach i dotyczy określonego przedziału czasu (zwykle okresu rocznego). Stopa procentowa kredytu stanowi więc oprocentowanie, zgodnie z którym klient pożycza pieniądze od wierzyciela. Poszczególne instytucje świadczące usługi pożyczania pieniędzy mogą oferować inne oprocentowanie zobowiązania. Banki najczęściej ustalają tę wartość na podstawie stopy rynkowej. Instytucje pozabankowe, które udzielają szybkich pożyczek przez Internet, nie mają tak rygorystycznych procedur i mogą w bardziej elastyczny sposób dopasowywać wysokość oprocentowania do sytuacji oraz zdolności kredytowej swoich klientów. Więcej szczegółów dotyczących kosztów pożyczek można znaleźć np. na https://www.netcredit.pl/.

  Stopa procentowa, co na nią wpływa?

  Stopa procentowa zależy m.in. od aktualnej sytuacji w gospodarce, np. od wahań oprocentowania rynkowego. Mają one bowiem wpływ na wzrost lub spadek zapotrzebowania na pożyczki w danym okresie. Wierzyciele z instytucji finansowych opracowują oferty oprocentowania pożyczek na podstawie takich czynników jak np.:

  • scoring – pożyczkodawcy sprawdzają na tym etapie zdolność płatniczą. Czynność ta ma na celu dokonanie oceny, jakie jest ryzyko udzielenia pożyczki. Pozwala też przewidzieć, czy dana osoba będzie mieć realne możliwości terminowej spłaty zobowiązania. Im lepszą ocenę scoringową otrzyma klient, tym bardziej atrakcyjne uzyska warunki oprocentowania;
  • okres kredytowania – wyraźnie określony przedział czasu przewidziany na spłatę zadłużenia przez pożyczkobiorcę;
  • wskaźnik długu do dochodu – to mechanizm, który umożliwia pożyczkodawcom określenie, jaką kwotę zadłużenia mogą pożyczyć klientowi, by nie obciążyć zwykłego budżetu. Suma ta jest obliczana przez podzielenie raty comiesięcznego zobowiązania przez dochód uzyskiwany w każdym miesiącu.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.