Menu

Menu

Rynek nieruchomości i nowe możliwości dla inwestorów

Ostatnie kilkanaście miesięcy praktycznie nikogo na rynku nieruchomości inwestycyjnych i mieszkaniowych w Polsce nie rozpieszczało. Wszystkie negatywne impulsy i zdarzenia, których doświadczaliśmy, takie jak wojna w Ukrainie, inflacja, wzrost kosztów kredytowania, trudniejsza dostępność kredytów dla inwestorów, ale także dla odbiorców końcowych na rynku mieszkaniowym, oraz rosnące koszty budowy i energii czy kryzysy polityczne i ekonomiczne, przyczyniły się do trudnej sytuacji dużej części rynku.

Doprowadziło to do wstrzymania wielu inwestycji oraz zakupów, często w celu wybrania odpowiedniego momentu dla transakcji i budów, w tym w ramach struktury wspólnych przedsięwzięć w oparciu o zupełnie inne wskaźniki, bardziej atrakcyjne dla agresywnych inwestorów.

Jednak podczas kryzysu lub w trudnych czasach na rynku inwestycyjnym bardzo często mamy do czynienia ze wzrostem kreatywności inwestorów, poszukujących nowych rozwiązań, które to działania niejednokrotnie są podyktowane chęcią przetrwani, a innym razem − szybszego rozwoju.

Aktualnie jest duży popyt na wiele różnych typów nieruchomości. Widać dosyć spory ruch na rynku gruntowych nieruchomości mieszkaniowych. Fakt, że tego typu transakcji przybywa, wynika nie tylko z zainteresowania rodzimego rynku czy bezpiecznego kredytu, lecz także z napływu nowego kapitału z wielu krajów. Jest również bardzo duża grupa inwestorów, którzy decydują się na inwestycje na rynku PRS, czyli mieszkań na wynajem, oraz branża magazynowo-logistyczna, która w dalszym ciągu notuje dobre wyniki, jeśli chodzi o rozwój.

Ostatnie miesiące to również okres spowolnienia rynku magazynowo-logistycznego. Jednakże obserwowane spowolnienie odnosi się porównawczo do bardzo dobrych wyników, które prezentowane były właściwie przez większość tego rynku w czasie pandemii i po niej, kiedy to zaczęła się fala m.in. e-commerce. Taki trend jest także wsparty nowym kapitałem z takich krajów, jak Izrael, UK, USA, Belgia, Litwa czy Ukraina. PURE Hub (Polish Ukrainian Real Estate Hub) notuje stały wzrost zainteresowania Polską przez profesjonalny kapitał z Ukrainy. Aktualnie na rynku jest kilkadziesiąt podmiotów poszukujących inwestycji i/lub partnerów na rynku PRS, mieszkaniowym czy magazynowym.

Natomiast na pewno jest to trudny moment dla właścicieli biurowców oraz deweloperów biurowych, którzy posiadają nieruchomości na sprzedaż, szczególnie poza Warszawą, gdzie niełatwo jest złożyć transakcję, która byłaby zgodna z oczekiwaniami stron sprzed wybuchu wojny. Ponadto niektórzy najemcy biurowi coraz częściej decydują się na wyjście z budynku i wejście do nowej lokalizacji jako udziałowcy albo przynajmniej znaczący najemcy z dodatkowymi korzyściami zarówno dla najemcy, jak i inwestora.

Łączenie wiedzy i kontaktów immolab na rynku inwestycyjnym oraz immolab leasing w pracy z najemcami pozwala wykreować nowoczesne projekty biurowe zgodne z ESG i trendami na tym rynku. Najbliższe lata mogą być zdominowane przez tego typu projekty, co być może przyczyni się do mniejszej ilości renegocjacji dla dużych powierzchni.

Prognozujemy najsilniejsze kierunki rozwoju rynku dla inwestycji w sektory logistyki, mieszkaniowy, mieszkań na wynajem, ale także przemysłu. Ten ostatni trend jest rosnący, co wynika w dużej mierze z zapotrzebowania na powierzchnie produkcyjne, montownie dla wojska, terminale przeładunkowe, serwisy dla ciężarówek, które w dużej mierze płynie z USA, Ukrainy i UK.

Zdjęcie: archiwum immo lab, immo lab leasing i PURE Hub

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.