Menu

Menu

Rynek biurowy w największych polskich miastach

Duży biznes od lat skupia się wokół największych ośrodków miejskich. Dobra koniunktura gospodarcza zachęca do inwestycji w rozwój firmy, ale także do zakładania nowych form działalności. Rozwój polskiej przedsiębiorczości oraz coraz większy udział w rynku zagranicznych firm niejako wymusza systematyczny wzrost powierzchni biurowych. W poniższym artykule przybliżymy pokrótce stan rynku biurowego w największych polskich miastach.

rynek biurowy w największych miastach

Największe umowy najmu

Najwyższe stawki wynajmu powierzchni biurowych, sięgające nawet 24 EUR/m2/mc, nie przeszkodziły Warszawie w osiągnięciu rekordowego popytu. Jego wyrazem był wynajem łącznej powierzchni 858 400 m2 powierzchni biurowej w 2018 r. Najwyższa umowa najmu dotyczyła budynku Q22. W wyniku renegocjacji umowy firma Deloitte rozszerzyła zajmowaną powierzchnię do 22 100 m2. Najwyższą nową umową jest wynajem 14 800 m2 w budynku Piękna 2.0 przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Kolejne miejsce w zestawieniu zajął Wrocław z największą umową najmu na poziomie 17000 m2 zawartą przez Santander Bank Polska oraz łączną powierzchnią wynajmu 162000 m2 w 2018 roku.

W Poznaniu największa umowa najmu obejmowała 14700 m2 (10200 m2 – renegocjacja umowy, 4500 m2 – ekspansja w ramach nowej umowy) i została zawarta przez Bank Santander w Poznań Business Garden. Łączna powierzchnia wynajmu za 20148 rok zamknęła się wielkością 70400 m2.

W Krakowie największą umowę najmu zawarł najemca w budynku Tertium Business Park I (powierzchnia 14000 m2). Łączna powierzchnia wynajmu wyniosła 209000 m2.

W Trójmieście największa umowa najmu (10100 m2 w kompleksie Olivia Business Centre) została zawarta przez firmę Sia. Łączna powierzchnia wynajmu wyniosła 84000 m2.

Umowa najmu powierzchni 6300 m2 w budynku KTW przez Fujitsu Global Delivery Center Poland była najwyższa w Katowicach. Łączna powierzchnia wynajmu dla tego miasta zamknęła się wartością 38 000 m2.

W Łodzi największą umową był wynajem na potrzeby własne w biurowcu Transfer Multisort Elektronik obejmujący 5000 m2. Łączna powierzchnia wynajmu za 2018 rok wyniosła 57000 m2.

Wskaźnik pustostanów

Wyrazem dynamiki rozwoju rynku biurowego oraz rosnącego popytem na powierzchnię biurową, jest sukcesywny spadek współczynnika pustostanów. Rekordowo niską wartość współczynnika pustostanów w 2018 roku odnotowano w Trójmieście, gdzie wyniósł on 6,1% (3,8% w samej Gdyni!). Rynek w Trójmieście ma obecnie charakter neutralny dzięki wysokiemu popytowi i dużej aktywności deweloperów. Prognozuje się stopniowy wzrost wskaźnika ze względu na oddawanie do użytku kolejnych projektów.

Na drugim miejscu zestawienia znajduje się Poznań, gdzie współczynnik pustostanów wyniósł 7,3% i zanotował spadek o 1,3% w stosunku do IV kwartału 2017 roku. Wynika to przede wszystkim ze stopniowego wchłaniania się powierzchni biurowej oddanej do użytku w ostatnich kilku latach.

Na ostatnim stopniu podium znalazł się Kraków ze współczynnikiem pustostanów na poziomie 8,6% i spadkiem o 1,2%. Na spadek wartości współczynnika wpłynęła niższa nowa podaż oraz popyt utrzymujący się na wysokim poziomie.

W przypadku Warszawy współczynnik pustostanów wyniósł w 8,7% w 2018 roku i obniżył się o 3% w stosunku do IV kwartału 2017 roku. Głównym powodem takiego stanu rzeczy, oprócz rosnącego popytu, była dużo niższa nowa podaż ze stosunku do 2017 roku. Na takim samym poziomie kształtował się współczynnik pustostanów w Łodzi. W tym przypadku głównym powodem jego spadku była rosnąca podaż.

Niewiele niższy współczynnik pustostanów zanotowały Katowice. Wartość 8,8% oznacza spadek o 2,5% w porównaniu z IV kwartałem 2017 roku. Na spadek wartości wpływ miały ograniczone zasoby w budowie, które powodują stopniowe wchłanianie się powierzchni biurowej.

Dynamika rozwoju powierzchni biurowych

Warszawa stanowi największy rynek w Polsce, który w 2018 roku oferował blisko 5,5 mln m2 powierzchni biurowej. Kolejnych 800000 m2 znajdowało się w budowie. Stemplem pieczętującym dynamikę rozwoju rynku biurowego w Stolicy stanowi budynek Varso o wysokości 310 m i powierzchni sięgającej 127400 m2. Będzie on jednocześnie najwyższym biurowcem w Europie.

Kraków w 2018 roku oferował 1257500 m2 powierzchni biurowej. Kolejne 270000 m2 znajdowało się w budowie. Inwestycją w budowie, która będzie oferować największą powierzchnię wynajmu (39500 m2), jest Fabryczna Office Park.

Wrocław może poszczycić się trzecią co do wielkości podażą za 2018 rok (1054200 m2). Kolejne 212000 m2 należy zaliczyć do inwestycji w budowie. Największą z nich jest budynek Business Garden Wrocław II o łącznej powierzchni 79000 m2.

W Trójmieście podaż powierzchni biurowej za 2018 rok wyniosła 775000 m2. Kolejne 145000 m2 obejmują inwestycje w budowie. Wśród nich największą jest budynek Alchemia IV – Neon o powierzchni 33700 m2.

W Katowicach wartość podaży za 2018 rok wyniosła 519300 m2. W tym okresie kolejne 71000 m2 znajdowało się w budowie. Ponad połowę tej wartości (46800 m2) stanowi powierzchnia powstającego biurowca Face2Face.

Poznań oferował w 2018 roku podaż na poziomie 479100 m2 powierzchni biurowej. W planach na kolejne lata było ukończenie projektów o łącznej powierzchni 75000 m2, w tym inwestycji Nowy Rynek o powierzchni 37500 m2.

Łódź w 2018 roku oferowała 469000 m2 powierzchni biurowej. Oprócz tego 112000 m2 miało status „w budowie”. Za największy projekt w trakcie realizacji uważana jest Brama Miasta, której powierzchnia wyniesie 38300 m2.

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że rynek powierzchni biurowych w największych miastach Polski wykazuje tendencję zrównoważonego rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące rynków lokalnych w wymienionych miastach możecie uzyskać, kontaktując się z firmą directoffice.pl.

fot. materiały prasowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.