Menu

Menu

Rusza program wsparcia osób starszych „Aktywni plus”

Od 4 marca organizacje pozarządowe mogą aplikować do nowego programu na rzecz osób starszych „Aktywni plus”. Dofinansowanie projektów wynosi od 25 tys. do 250 tys. zł, a całkowity budżet na ten cel wynosi w tym roku 40 mln zł.

Do końca 2020 r. za wspieranie aktywności seniorów odpowiadał m.in. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 − tzw. ASOS. − W związku z tym, że działania te są wciąż potrzebne, a wręcz niezbędne przy realizowaniu skutecznej polityki senioralnej, zdecydowaliśmy o ich kontynuacji w ramach nowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni plus na lata 2021–2025” – mówi Marlena Maląg, stojąca na czele resortu rodziny i polityki społecznej.

Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej

Organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów kwotą od 25 tys. do 250 tys. zł. − Dofinansowanie przyznawane będzie w czterech priorytetowych obszarach: aktywność społeczna, partycypacja społeczna, włączenie cyfrowe oraz przygotowanie do starości – zapowiada minister Maląg.

Oferty można składać od 4 do 26 marca br. przez Generator Ofert dostępny na stronie internetowej https://das.mrips.gov.pl/. Warto zaznaczyć, że wymagany wkład własny to co najmniej 10 proc. wartości dotacji.

Na okres 2021−2025 przewidziano budżet o wartości 200 mln zł. Program ma zwiększyć udział osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego i wspierać niesamodzielne osoby starsze oraz ich otoczenie w miejscu zamieszkania. Ma także rozwijać wolontariat osób starszych, a także zwiększyć ich zaangażowanie na rynku pracy. Celem programu jest również wspieranie seniorów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami.

Źródło informacji: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.