Menu

Menu

Rozdzielacze pneumatyczne – podział ze względu na sposób sterowania

Rozdzielacze pneumatyczne (in. zawory rozdzielające) to elementy służące do sterowania kierunkiem przepływu strumienia sprężonego powietrza. Dzięki nim możliwe jest zarówno łączenie, jak i rozdzielenie dróg przepływu. W układach pneumatycznych bardzo często pełnią rolę sterowników dla elementów wykonawczych – zatrzymują i uruchamiają m.in. siłowniki pneumatyczne. Zobacz, jak dzielimy je ze względu na sposób sterowania.

Rozdzielacze pneumatyczne

Zawory rozdzielające – sposób sterowania

Rozróżniając zawory rozdzielające pod względem sposobu sterowania, zyskujemy wiedzę na temat metody przemieszczania elementu rozdzielającego (np. suwaka), który odpowiada za zmianę położeń dróg przepływu medium. Jak wygląda podział? Wyróżniamy:

  • rozdzielacze pneumatyczne sterowane elektromagnetycznie (elektryczne),
  • zawory sterowane pneumatycznie (odpowiada za to wzrost lub spadek ciśnienia),
  • zawory sterowane mechanicznie,
  • zawory rozdzielające sterowane w sposób mieszany.

Warto zdawać sobie sprawę, że zawory rozdzielające rozróżniamy również ze względu na odmianę sterowania i tym samym wyróżniamy sterowanie bezpośrednie i pośrednie. Na czym polega różnica?

Zawory rozdzielające sterowane bezpośrednio – podstawowe informacje

Zawory rozdzielające sterowane elektromagnetycznie, którymi sterujemy bezpośrednio, cechuje ruch roboczy suwaka wywołany trzpieniem elektromagnesu połączonego z suwakiem. Taka odmiana zazwyczaj stosowana jest w rozwiązaniach, które cechuje mała wielkość przepływu oraz w elementach odcinających przeznaczonych do niskich ciśnień. W takich urządzeniach bowiem niezbędne jest stosowanie elektromagnesów z cewkami o dużych mocach – muszą one wytworzyć dużą siłę, by pokonać opory ze strony elementu rozdzielającego i ciśnienia medium.

Jakie zalety ma sterowanie bezpośrednie? Dzięki niemu zawory rozdzielające działają szybko, a medium robocze nie ma kontaktu z wewnętrznymi elementami elektromagnesów. Użytkownicy doceniają także prostotę konstrukcji.

Zawory rozdzielające sterowane pośrednio – podstawowe informacje

Zawory rozdzielające wykorzystujące sterowanie pośrednie są wyposażone w dodatkowy zawór pomocniczy, który nazywamy pilotem. To właśnie on, przesterowany sygnałem elektrycznym, odpowiada za podanie ciśnienia czynnika roboczego na powierzchnię suwaka podstawowego zaworu, by doszło do jego przemieszczenia. W większości instalacji elektrycznych pojawia się również dodatkowe sterowanie mechaniczne w postaci specjalnego przycisku. Dzięki niemu możliwa jest zmiana ustawień zaworu bez sygnału elektrycznego podawanego do pilota.

Jak dostarczane jest ciśnienie powietrza niezbędne do przesterowania zaworu pomocniczego? Można wykorzystywać kanał zasilający, do którego dochodzą kanały wewnętrzne znajdujące się w korpusie. Drugą możliwością (nazwaną sterowaniem obcym) jest także podawanie go z zewnątrz przy wykorzystaniu przyłącza znajdującego się w zaworze lub płycie przyłączeniowej.

Nierzadko celem zwiększenia siły przesterowania jest ono podawane na dodatkowy tłoczek, który cechuje się większą średnicą niż suwak. To on odpowiada za jego przemieszczenie. To właśnie zawory rozdzielające ze wspomaganiem pneumatycznym. Znajdziesz je w ofercie firmy Inter Trade, a zatrudnieni w niej specjaliści pomogą ci w doborze rozwiązania idealnie wpisującego się w potrzeby twojej instalacji.

W przypadku sterowania pośredniego, aby suwak powrócił do położenia początkowego, zawory rozdzielające wykorzystują ruch wywołany siłami sprężyny, ciśnienia powietrza działającego na suwak czy dodatkowy tłok lub połączenia sił ciśnienia powietrza podawanego na tłok oraz sprężyny.

Co wyróżnia sterowanie pośrednie? Dzięki takiemu rozwiązaniu istnieje możliwość sterowania zaworami, które cechuje duża wielkość natężenia przepływu przy wykorzystaniu elektromagnesów o niewielkiej mocy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.