Menu
Menu

Rok wzrostów na rynku motoryzacji. Raport OTOMOTO Insights

Wyraźny wzrost liczby rejestracji samochodów, poprawa nastrojów konsumenckich, droższe samochody i wydłużony czas potrzebny na sprzedaż modelu − rynek motoryzacyjny w 2023 r. cechowały wzrosty. Dane o rynku pozwalają myśleć o stabilizacji. Najnowszy raport OTOMOTO Insights podsumowuje sytuację sektora motoryzacyjnego w ubiegłym roku.

Kondycja rynku motoryzacyjnym bezpośrednio wiąże się z kondycją całej gospodarki. Wskaźniki makroekonomiczne pozwalają na optymizm w zakresie prognoz. Jedną z najważniejszych zmian dla całej gospodarki 2023 r. był spadek poziomu inflacji. Niemniej zauważalne były też wzrosty.

rynek motoryzacyjny w 2023 r.

Wzrost wskaźnika ufności konsumenckiej i realny wzrost płac w II połowie roku

Z danych publikowanych przez GUS na temat bieżącej i wyprzedzającej ufności konsumenckiej w 2023 r. można wyciągnąć wnioski o pozytywnym trendzie nastrojów kupujących. Składały się na nie m.in. poprawa oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych i ocena sytuacji ekonomicznej w kraju. Wskaźniki ufności konsumenckiej GUS − bieżące i wyprzedzające na grudzień 2023 r. − przewyższały wynik z ostatniego miesiąca 2022 r. o ponad 20 punktów procentowych.

Wzrost sprzedaży samochodów, motocykli i części

W ostatnim kwartale 2023 r. wyraźnie zaznaczył się wzrost sprzedaży dóbr trwałych przez podmioty sprzedające samochody, motocykle i części. W listopadzie zanotowano wzrost na poziomie niemal 12 proc. r/r. Pomimo spektakularnego wzrostu w kategorii ogólna sprzedaż detaliczna w listopadzie 2023 r. nieznacznie spadła r/r. Miało to związek m.in. ze spadkiem sprzedaży paliwa, które na początku ostatniego kwartału 2023 r. wielu kierowców kupowało na zapas.

Wzrost rejestracji pojazdów w Polsce

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów w ub.r. zarejestrowano w Polsce o 14 proc. więcej aut niż w poprzednim roku. To jasny sygnał poprawy sytuacji na rynku motoryzacyjnym − wysokiej dostępności samochodów i dużej otwartości konsumentów na zakup. Proporcje rejestracji pozostają podobne jak w poprzednich latach. Dominują samochody używane, pozostawiające w mniejszości nowe i importowane pojazdy.

Wzrost cen pojazdów

Ceny samochodów wystawianych na OTOMOTO w 2023 r. wzrosły średnio o 10 proc. Wynika to z faktu, że do sprzedaży trafia coraz więcej droższych samochodów. Mediana ceny, czyli „środkowa” wartość oferowanych do sprzedaży samochodów, tylko między III a IV kwartałem wzrosła o 6,4 proc. − nieproporcjonalnie mocniej w stosunku do stopy inflacji i wzrostu płac w tym okresie. W stosunku do ub.r. zmieniła się proporcja aktywnych ogłoszeń samochodów w cenie niższej niż 50 tys. zł − spadła ona z 55 do 51 proc.

Wzrost wysokości kredytów na samochód

Choć ogólne zadłużenie gospodarstw domowych według GUS spada, część kupujących decyduje się na zakup samochodu z finansowaniem. Porównując średnią wysokość kredytów na zakup samochodu udzielanych za pośrednictwem OTOMOTO Pay w I połowie 2023 r. z kwotami z końca 2023 r., widać niemal 25-procentowy wzrost wysokości zobowiązań. W grudniu średnia kwota kredytu na samochód przekroczyła 40 tys. zł.

Wzrost liczby dni potrzebnych na sprzedaż samochodu

Samochody we wszystkich segmentach średnio sprzedawały się wolniej, niezależnie od typu nadwozia czy rodzaju paliwa. Na platformie OTOMOTO sprzedający samochody elektryczne utrzymywali aktywną ofertę dwa razy dłużej niż w 2022 r. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na długość sprzedaży samochodów jest wysoka dostępność samochodów na rynku.

Choć 2023 był rokiem zmian na rynku, przyniósł perspektywę stabilizacji. Zmienia się sposób sprzedaży samochodów, rośnie wiedza kupujących. Obszarem, w którym zmiany są szczególnie widoczne, jest rynek pojazdów zeroemisyjnych.

Pełna wersja raportu OTOMOTO Insights: https://motopedia.otomoto.pl/otmoto-insights-2023.

Źródło informacji: PAP media Room

Grafika: OTOMOTO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.