Menu

Menu

Reologia w technologii betonu 2019

14 maja 2019 r. w Airport Hotel w Warszawie odbyła się XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Reologia w technologii Betonu”.

Reologia w technologii betonu to w najbliższym czasie nie tylko problemy do rozwiązania ale i pojawiające się nowe możliwości. Na to wskazują zaprezentowane podczas konferencji „Reologia w technologii Betonu 2019” referaty zaproszonych gości. Podobnie jak podczas poprzednich edycji konferencja była okazją do zaprezentowania wyników prac badawczych oraz udoskonaleń już wdrożonych przez praktyków.

Konferencję zorganizowały wspólnie Grupa Górażdże oraz Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej przy współpracy Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. O wysoki poziom merytoryczny zadbała Rada Programowa w składzie: Przewodniczący: Ernest Jelito – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Górażdże Cement S.A.; Tadeusz Wasąg – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej; prof. dr hab. inż. Janusz Szwabowski,– Politechnika Śląska; oraz członkowie: Czesław Nierzwicki – Dyrektor Handlowy, Górażdże Cement S.A.; Krzysztof Kaczan – Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej; prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny – Politechnika Śląska, Górażdże Cement S.A.; prof. dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, – Politechnika Śląska; dr hab. inż. prof. PW Piotr Woyciechowski – Politechnika Warszawska; dr hab. inż. prof. AGH Waldemar Pichór – Akademia Górniczo-Hutnicza; dr hab. inż. prof. ZUT Elżbieta Horszczaruk – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny; prof. dr hab. inż. Michał A. Glinicki – Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja przyciągnęła szerokie grono uczestników. Referatów wysłuchało 270 osób. Byli to zarówno przedstawiciele świata akademickiego jak również przedsiębiorcy – firmy budowlane, producenci betonu oraz domieszek chemicznych, laboratoria badawcze, producenci materiałów budowlanych. Jak powiedział Prezes Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej Tadeusz Wasąg – „Frekwencja z roku na rok rośnie. To znaczy, że uczestnicy zagłosowali nogami i pokazali, że idziemy w dobrym kierunku. To dobrze rokuje na przyszłość, a my postaramy się za dwa lata przygotować równie interesujące treści.”

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny reprezentujący Politechnikę Śląską oraz Górażdże Cement S.A zwrócił uwagę na potrzebę takich spotkań. – „Podczas takich wydarzeń mamy okazję wymienić się doświadczeniami i sprostać wymagania inwestorów a one są coraz wyższe. Cementownia Górażdże jest w tym momencie największa w Europie. To pokazuje, że w Polsce budujemy dużo. A ze względu na ograniczoną podaż przestrzeni w centrach miast budujemy wysoko. Aby dostarczyć beton na coraz wyższe kondygnacje wykonawcy i inwestorzy muszą ściśle współpracować z naukowcami.”

Uczestnicy wysłuchali poniższych referatów oraz otrzymali je opracowane w formie drukowanej. Na stronie Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej dostępna jest wersja elektroniczna.

Część I

1. Współczesna prefabrykacja w budownictwie – dr hab. inż. Piotr Woyciechowski prof. PW, dr inż. Grzegorz Adamczewski, Politechnika Warszawska
2. OST w budownictwie drogowym – realizacja drogi wojewódzkiej DW 423 w technologii nawierzchni betonowej – Piotr Smolarczyk, Budpol Sp. z o. o., Mariusz Saferna, Górażdże Beton Sp. z o.o.
3. Ocena reaktywności alkalicznej kruszyw – Michał A. Glinicki, prof. dr hab. inż., Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
4. Beton samozagęszczalny wg PN-EN 206 – kształtowanie składu, metody badań i ocena jakości – prof. dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, Politechnika Śląska
5. Inteligentny beton – dr hab. inż. Waldemar Pichór, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza
6. Nanotechnologia w technologii betonu – dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
7. Realizacja Generation Park z wykorzystaniem cementu fotokatalitycznego TioCem® – Krzysztof Szerszeń, Górażdże Cement S.A., Anna Tryfon-Bojarska, Hubert Witkowski, Skanska S.A.

Część II

8. Drukowanie 3D w betonie – Robert Czołgosz, Sika Polska Sp. z o.o., dr Didier Lootens, Sika Technology
9. Współczynnik przeliczeniowy wytrzymałości na ściskanie – wpływ wymiaru próbek Jakub Augustyn, Michał Woźniak, Przemysław Pudlik, MAPEI Polska Sp. z o.o.
10. Zastosowanie technologii betonu SCC na przykładzie modernizacji EW Dychów
Kamil Fiks, Marcin Piechocki, Atlas Sp. z o.o., Jacek Kozakiewicz, Concrete Cossack Sp. z o.o. Sp. k., – Wojciech Poręba, HZBUD Sp. z o.o.
11. Zastosowanie domieszki zmniejszającej lepkość mieszanek betonowych – Dariusz Rutkowski, Ha-Be Polska Sp. z o.o.
12. Wpływ domieszek chemicznych na hydratację cementu – Cyprian Pełczyński, Aleksandra Pełczyńska, STACHEMA Polska Sp. z o.o.
13. Reologia staje się łatwiejsza – nowa gama domieszek zmniejszających lepkość mieszanek betonowych – Konrad Grzesiak, BASF Polska Sp. z o.o.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.