Menu
 • Menu

  Remondis planuje wielomilionowe inwestycje w Polsce.

  Grupa Remondis w najbliższych latach chce wybudować w Polsce nowoczesne instalacje od odzysku energii z odpadów.

  Grupa zarządza w Europie 16 instalacjami do odzysku energii z odpadów o łącznej wydajności ponad 4 mln ton/rok. Międzynarodowe doświadczenie chce wykorzystać w Polsce i wybudować nowoczesne zakłady termicznego przekształcania. Brane pod uwagę lokalizacje dotyczą m.in. województwa śląskiego, łódzkiego czy kujawsko-pomorskiego.

  Remondis

  Spalarnia w Oberhausen: foto Remondis

  – W Polsce brakuje mocy przerobowych, zwłaszcza w odniesieniu do zagospodarowania odpadów pochodzenia komunalnego. Ograniczone możliwości dotychczasowych zakładów przyczyniają się do wzrostu cen za odbiór śmieci. Potrzebne są nowe instalacje, które zwiększą konkurencyjność i efektywność wykorzystania odpadów, ograniczą ich składowanie a w konsekwencji zatrzymają wzrosty opłat ponoszone przez samorządy, mieszkańców i przedsiębiorców – mówi Leszek Pieszczek z Grupy Remondis – Nasze plany wpisują się także w strategię pobudzenia gospodarki w okresie pandemii poprzez duże inwestycje. Liczymy, że każdy z projektów warty kilkaset milionów złotych będzie pozytywnym impulsem dla rozwoju gospodarczego w danym regionie – dodaje Pieszczek.

  Projekty inwestycyjne są na etapie analiz na szczeblu ministerialnym. Koncepcje instalacji realizują założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Zakładają wykorzystanie paliwa alternatywnego (preRDF) na bazie wytwarzanych lokalnie odpadów komunalnych nienadających się do recyklingu. Jednocześnie takie instalacje są przyjazne dla środowiska naturalnego, a produkując ciepło i energię elektryczną mogą skutecznie zastępować istniejące źródła opalane paliwami kopalnymi.

  Wykorzystanie paliwa alternatywnego jest spójne z realizowaną w Polsce transformacją energetyczną, która zakłada minimalizowanie udziału paliw kopalnych w miksie paliwowym.

  – Dzięki wykorzystaniu preRDF w nowoczesnych elektrociepłowniach, zysk pochodzący ze sprzedaży energii pomniejszy koszty zagospodarowania odpadów, co wpłynie pozytywnie na ustabilizowanie opłat śmieciowych ponoszonych przez mieszkańców – wyjaśnia Leszek Pieszczek.

  materiały prasowe Remondis 

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.