Menu
Menu

Regulacje działają − bezpieczniej w sektorze przewozów taxi na aplikacje

Zmiany w prawie oraz własne inicjatywy platform znacznie przełożyły się na bezpieczeństwo przewozów − wynika z raportu: „Mądre regulacje, skuteczne przewozy”, przygotowanego przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR w oparciu o dane policji. W 2023 r. odnotowano 50-procentowy spadek liczby zgłoszeń incydentów na tle seksualnym w tzw. przewozach na aplikacje. Pomimo zauważalnej tendencji spadkowej w planach jest wdrożenie kolejnych obostrzeń prawnych. Te niosą ze sobą zagrożenie sparaliżowania rynku poprzez znaczne ograniczenie liczby kierowców taksówek.

Fot. PAP/S. Leszczyński

Rosnący rynek przewozów miał wpływ na rozwój miejskiej mobilności jako komplementarnego sposobu przemieszczania się wobec m.in. transportu publicznego. Jednocześnie sprawił, że konieczność zapewniania pasażerom najwyższego poziomu bezpieczeństwa nabrała nowego znaczenia.

Zgodnie z danymi policji, w całej Polsce, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i poza nią, zanotowano w ostatnich latach wzrost liczby zgłoszeń przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Zgodnie z danymi Policji w 2019 r. było ich 7770, w 2020 r. ponad 6,8 tys., a w 2021 r. już 12,3 tys. Później nastąpił spadek do poziomu niemal 9 tys. w 2022 r. i ponad 7,8 tys. w 2023 r. Przyczyny tego spadku są złożone, choć w dużej mierze wiążą się z ograniczeniami pandemicznymi.

Mniej przestępstw seksualnych

Przestępstwa wspomnianego rodzaju popełniane w taksówkach w ostatnich 3 latach stanowiły 0,2−0,5 proc. wszystkich zgłoszonych incydentów na tle seksualnym (23 w 2021 r., 43 w 2022 r. i 31 w 2023 r.). Jak podaje Policja, w przypadku przewozów na aplikacjach w 2021 r. zgłoszono 8 przestępstw tej natury popełnionych na klientach, w 2022 r. było 28 takich zgłoszeń, a w 2023 r. odnotowano spadek o 50 proc. − do 14 zgłoszeń.

Oznacza to, że w 2023 r. do incydentów na tle seksualnym dochodziło w 1 na 10 mln przejazdów zamawianych przez aplikacje oraz w 2 na 10 mln przejazdów wykonywanych tradycyjnymi taksówkami.

Regulacje działają

Przewozy taxi zamawiane przez aplikację regulowane są od 2020 r. Kolejne zmiany w prawie dotyczące tego sektora miały miejsce w maju 2023 r. Miały one na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów. Dotyczyły m.in. weryfikacji dokumentów oraz tożsamości kierowców. Jeszcze przed przyjęciem tych regulacji pośrednicy aplikacyjni wdrożyli wiele rozwiązań podnoszących poziom bezpieczeństwa pasażerów. Wspomniany 50-procentowy spadek zgłoszeń incydentów na tle seksualnym można traktować jako pierwszy efekt wspomnianych działań i zmian w prawie.

Czy czeka nas paraliż rynku przewozów taxi?

Pomimo wyraźnie zauważalnej tendencji spadkowej w liczbie zgłoszeń incydentów na tle seksualnym, zgodnie z wcześniejszą zmianą Ustawy planuje się wdrożenie kolejnych obostrzeń prawnych. Tym razem mają one narzucać wymóg posiadania polskiego prawa jazdy przez kierowców taxi. O wymianę zagranicznego dokumentu na krajowy będą mogli oni ubiegać się dopiero po 185 dniach pobytu na terytorium Polski.

Wejście w życie tych przepisów − planowane na czerwiec 2024 r. − może doprowadzić do zmniejszenia liczby kierowców w tym sektorze (o 10 proc. w całym kraju, a aż o 30 proc. w Warszawie), znacznego wzrostu cen przewozów (nawet o 50 proc.), a także zwiększenia średniego czasu oczekiwania na taksówkę.

Fot. PAP/S. Leszczyński

Raport: „Mądre regulacje, skuteczne przewozy”: https://zdgtor.pl/publikacje/madre-regulacje-skuteczne-przewozy/

Źródło informacji: PAP Media Room

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.