Menu
Menu

Recesja w Unii Europejskiej coraz bardziej prawdopodobna

Recesja w Unii EuropejskiejDo istniejących problemów gospodarczych Europy doszedł właśnie kolejny. Jest nim epidemia koronawirusa w Chinach, która już doprowadziła do spowolnienia wzrostu PKB w tym kraju i zaczyna negatywnie oddziaływać na światową gospodarkę. Recesja w Unii Europejskiej, a szczególnie w strefie euro staje się realnym zagrożeniem.

Największe gospodarki Europy znalazły się na skraju recesji. Francja i Włochy odnotowały spadek PKB zaś w Niemczech i Wielkiej Brytanii wzrost wyhamował do zera. Dane na temat wzrostu gospodarczego w czwartym kwartale 2019 roku pokazują, że może zbliżać się recesja w Unii Europejskiej.

Jak pisze portal Bankier.pl: W IV kw. 2019 roku dynamika produktu krajowego brutto strefy euro wyniosła 0,1% kdk i 0,9% rdr – poinformował Eurostat. Zarówno w ujęciu rocznym jak i kwartał do kwartału jest to najgorszy wynik od 5 lat. W przypadku całej Unii Europejskiej wzrost PKB ukształtował się na poziomie 0,1% kdk i 1,1% rdr.

W przypadku Włoch spadek PKB kwartał do kwartału wyniósł 0,3 procenta, we Francji natomiast gospodarka skurczyła się o 0,1 procenta w porównaniu z III kwartałem. Jedynie kraje Europy Wschodniej radziły sobie nieźle. W ujęciu rocznym wzrost na Węgrzech wyniósł 4,6 procenta, w Rumunii 4,2 procenta, na Litwie 3,7 procenta a w Polsce i Bułgarii po 3 proc.

Recesja w Unii Europejskiej może być spowodowana przez koronawirusa

Jak pisze portal Money.pl: Już nie tylko Chiny, ale także europejskie gospodarki odczuwają konsekwencje epidemii koronawirusa. Recesja może dotknąć Włochy, a nawet Niemcy. Wiceminister finansów Włoch, jako pierwszy przedstawiciel europejskiego rządu, przyznał, że epidemia koronawirusa ma znacząco negatywny wpływ na gospodarkę jego kraju.

Jeśli spadek włoskiego PKB powtórzy się w I kwartale 2020 roku, kraj ten będzie już oficjalnie w recesji. W przypadku Niemiec natomiast epidemia koronawirusa może doprowadzić do zmniejszenia dynamiki wzrostu o 0,2 punktu procentowego w I kwartale.

Tymczasem z Chin napływają niepokojące informacje. Władze tego kraju poinformowały, że po zmianie metodologii wykrywania choroby liczba odnotowanych zakażeń zwiększyła się o 15 tysięcy. Oznacza to, że dane na temat skali epidemii mogą być zaniżone.

Zbliżająca się recesja w Unii Europejskiej dotyka również Polskę. W IV kwartale 2019 roku PKB rósł w porównaniu z poprzednim kwartałem najsłabiej od 3 lat. Inflacja rok do roku w I kwartale 2020 roku wyniosła natomiast aż 4,4 proc.

Autor: Wojciech Ostrowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.