Menu
 • Menu

  Rada Przedsiębiorczości przeciwna konfiskacie prewencyjnej

  Rada Przedsiębiorczości sprzeciwia się wprowadzeniu konfiskaty prewencyjnej od kiedy pojawiły się informacje o pracach nad jej przepisami. Na początku maja Rada wystosowała apel ostrzegając w nim, że ustawa przerzuci na obywatela ciężar udowodnienia, iż jego majątek pochodzi z legalnych źródeł. „Oznacza to de facto wprowadzenie domniemania winy” – stwierdzili sygnatariusze apelu. 

  konfiskata prewencyjna

  Konfiskata prewencyjna opiera się bowiem na założeniu, że nie będzie mieć znaczenia, kto obecnie jest właścicielem majątku. Ważne będzie natomiast to, czy należał on wcześniej do osoby, której postawiono zarzuty prokuratorskie lub wobec której toczy się postępowanie w sądzie. Ciężar dowodu w związku z legalnością pochodzenia majątku ma spoczywać na obywatelu. W ten sposób de facto likwidacji ulega zasada domniemania niewinności, a zamiast niej wprowadza się domniemanie winy. Jest to w sposób oczywisty sprzeczne z polskim i europejskim porządkiem prawnym, łamie też art. 46 Konstytucji RP. W przypadku przedsiębiorców taka zasada idzie w poprzek jednej z kluczowych zasad tzw. Konstytucji Biznesu, czyli domniemania uczciwości przedsiębiorcy.

  Konfiskata prewencyjna zaburzy pewność obrotu gospodarczego

  W najgorszym scenariuszu konfiskata prewencyjna może całkowicie zaburzyć pewność obrotu gospodarczego. Nie będzie bowiem jasności co do statusu prawnego składników majątkowych takich jak nieruchomości – grunty i budynki; samochody etc. Firma będąca nowym właścicielem np. nieruchomości przez 5 lat od zakupu będzie musiała się liczyć z tym, że odwiedzi ją prokurator i zajmie dopiero co wybudowaną siedzibę, budynki usługowe itd. Dlatego jeśli konfiskata prewencyjna miałaby się stać faktem, to będzie ona istotnym czynnikiem zniechęcającym zagraniczne podmioty do inwestowania w naszym kraju. Niczym ostrzegawczy sygnał alarmowy wskaże na wzrost ryzyka prowadzenia biznesu w Polsce. W przypadku przedsiębiorców zagranicznych w grę wchodzi jeszcze dochodzenie swoich praw w sądach zagranicznych oraz w międzynarodowych trybunałach arbitrażowych, do których polscy przedsiębiorcy już nie będą mogli się odwołać.

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.