Menu
Menu

Przed nami I Forum Ochrony Zdrowia

W dn. 19−20 czerwca 2023 r. w Pałacu Wąsowo odbędzie się I Forum Ochrony Zdrowia. Tematami przewodnimi konferencji pod hasłem „Jakość, dostępność, etyka – europejski wymiar zdrowia” będą wsparcie w odbudowie systemu ochrony zdrowia Ukrainy oraz kształtowanie wspólnej polityki zakupowej w Europie. Uczestnicy poruszą też zagadnienia związane z zarządzaniem i finansowaniem ochrony zdrowia, innowacyjnością leczenia oraz digitalizacją sektora.

Forum Ochrony Zdrowia

Forum Ochrony Zdrowia jest pomyślane jako rozszerzenie dyskusji podejmowanych podczas Forum Ekonomicznego w zakresie ochrony zdrowia. Obecny na każdym Forum Ekonomicznym w Karpaczu temat zdrowia w tym roku po raz pierwszy znajdzie swoje rozwinięcie w oddzielnej konferencji.

I samodzielne forum poświęcone ochronie zdrowia

Bardzo się cieszę, że Forum Ochrony Zdrowia staje się samodzielnym wydarzeniem merytorycznym, którego założenia programowe są niezwykle celne i aktualne. Ranga zagadnień zdrowotnych wzrasta. Jest to ważny sektor gospodarki, który systematycznie się rozrasta, przede wszystkim poprzez znaczące zwiększanie nakładów. Dlatego powinniśmy zacząć analizować zdrowie również z punktu widzenia gospodarki − mówił minister zdrowia Adam Niedzielski podczas spotkania Rady Naukowej Forum Ochrony Zdrowia, które miało miejsce 10 maja br. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

Radzie naukowej przewodniczy prof. dr hab. Marcin Gruchała, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Podczas posiedzenia Rada zatwierdziła kierunki prac merytorycznych nad Forum. Forum Ochrony Zdrowia towarzyszyć będzie spotkanie ministrów zdrowia z państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Europejski wymiar zdrowia i wspólna polityka UE

„Europejski wymiar zdrowia” będzie tematem dyskusji związanych z budową porozumienia solidarnościowego ponad podziałami dla wspólnej korzyści i rozwoju. Celem debat będzie analiza potencjału i przygotowanie rozwiązań ukierunkowanych na wsparcie ukraińskiego systemu ochrony zdrowia w czasie wojny oraz plan reformy i odbudowy po jej zakończeniu.

Drugim zagadnieniem będzie wyznaczenie kierunku wspólnej polityki zakupowej krajów europejskich z myślą o osiągnięciu efektu skali i poprawy poziomu ochrony zdrowia państw członkowskich. O zagadnieniach dotyczących jakości, dostępności i etyki będą debatować cenieni eksperci sektora zdrowia z Europy. W zaplanowanych panelach dyskusyjnych poruszą kwestie dotyczące rozwoju technologicznego oraz wykorzystania potencjału digitalizacji, innowacyjności i automatyzacji w ochronie zdrowia.

Dyskusje, debaty i gala

Podczas I Forum Ochrony Zdrowia zaplanowano blisko 20 paneli dyskusyjnych z udziałem międzynarodowych gości. Konferencji będą towarzyszyć: Forum Organizacji Pacjenckich, spotkanie dyrektorów szpitali i POZ z Ministrem Zdrowia oraz Forum Młodych Liderów Ochrony Zdrowia. Zwieńczeniem pierwszego dnia Forum będzie uroczysta gala, na której zostaną wręczone Nagrody Forum Ochrony Zdrowia.

W konferencji przewidziano udział ponad 600 gości z całej Europy. Wśród nich znajdą się przedstawiciele rządu i instytucji międzynarodowych, eksperci ochrony zdrowia, lekarze, dyrektorzy państwowych i prywatnych placówek medycznych, kadra zarządzająca sektorem farmaceutycznym. Głos zabiorą też młodzi naukowcy i studenci kierunków medycznych. Nie zabraknie przedstawicieli mediów lokalnych, ogólnopolskich i branżowych. Wydarzenie objęto patronatem honorowym ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Źródło informacji: materiały prasowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.