Menu

Menu

Przeciętne wynagrodzenie brutto w 2020 r. wyniosło 5167,47 zł

Według wstępnych danych GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2020 r. wyniosło 5167,47 zł. W porównaniu z 2019 r. jest to wzrost o 5 proc.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pozostało zróżnicowane według sekcji PKD. W 2020 r. wahało się od 3310,93 zł w sekcji „zakwaterowanie i gastronomia” do 9014,97 zł w sekcji „informacja i komunikacja”. Było to odpowiednio o 35,9 proc. mniej i o 74,5 proc. więcej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

Ponadto jak podał GUS, w 2020 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w Polsce wyniosło 10,6 mln etatów. Było to o 1,7 proc. mniej w stosunku do poprzedniego roku, podczas gdy w 2019 r. odnotowano blisko 2-procentowy wzrost przeciętnego zatrudnienia w stosunku do 2018 r.

Według wstępnych danych w analizowanym okresie w większości sekcji przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się. Najwyższy spadek przeciętnego zatrudnienia – o 8,4 proc. − miał miejsce w sekcji „zakwaterowanie i gastronomia”, następnie o 4,5 proc. w sekcji „działalność finansowa i ubezpieczeniowa”.

W stosunku do 2019 r. przeciętne zatrudnienie w 2020 r. wzrosło w trzech sekcjach − najbardziej w sekcji „pozostała działalność usługowa” − o 2,4 proc.  W pozostałych dwóch sekcjach wzrost wyniósł 1,5 proc.

Źródło informacji: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.